Muraly Michala Škapy a Matěje Olmera v metru na Florenci

Podzemní páteř pražské veřejné dopravy, ikonický a nadčasový design, rychlost a efektivita, propojování architektury a umění ve veřejném prostoru, evropský standard a milion cestujících každý den. To je pražské metro, jehož linka C v roce 2024 slaví 50 let provozu. Namísto ochutnávky legendárního černobílého metro dezertu, který se servíroval při jeho otevření, slaví jeho výročí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) spolu s Galerií hlavního města Prahy sérií uměleckých intervencí na vybraných stanicích této linky v rámci projektu LCL. První dvě díla se nacházejí ve stanici metra Florenc, kde Michal Škapa a Matěj Olmer během nočních pauz provozu metra namalovali dva obrovské muraly, které může veřejnost dokončené obdivovat od konce prvního prázdninového týdne. Pro veřejnost je připraveno představení dokončených muralů a setkání s oběma umělci a kurátorkami ve čtvrtek 11. 7.  2024 v 18 hodin přímo na platformě nástupiště stanice Florenc.

V rámci projektu LCL oslovily kurátorky Anna Švarc a Marie Foltýnová cíleně dva tvůrce, jejichž díla zde vstupují do dialogu mezi sebou napříč platformami v obou směrech jízdy. Oba autoři, Michal Škapa a Matěj Olmer, vycházejí ze své zkušenosti se street-artovou scénou, ale zároveň jsou oba více než dekádu součástí lokální galerijní a umělecké komunity. Michal Škapa v návrhu Město M pro Florenc využívá konkrétní prvky a symboly související s metrem, estetika jeho malby vychází z graffiti a fragmentarizace města. Krajina posedlá tmou Matěje Olmera mu dělá protějšek evokující městskou divočinu a metro tematizuje zvlněnými linkami evokující jeho trajektorii. Oba autoři se inspirují pohybem po městě, jeho fragmentarizací a rychlostí.

Projekt LCL je připraven v rámci programu Umění pro město v úzké spolupráci Galerie hlavního města Prahy a Dopravního podniku. V blízké době přibydou do stanic nejstarší pražské linky metra dvě trvalá umělecká díla. Umělecké dílo Variety Richarda Loskota bude instalováno do konce roku k otevřenému průchodu z Hlavního nádraží na Žižkov. Na stanici Florenc bude k dokončení rekonstrukce podchodu umístěno světelné dílo Jana Poše vzešlé ze soutěžního dialogu. Zadání velkoplošné malby na dočasných podpěrách stropní desky přímo ve stanici Florenc Olmerovi a Škapovi bylo kurátorským vstupem autorek projektu. Na dalších 5 stanic linky metra C budou vybrána pro dočasnou expozici umělecká díla či umělecké intervence z návrhů zaslaných do probíhající otevřené výzvy LCL. Vybraná umělecká díla, která budou vznikat od září do prosince 2024, tak doplní stávající vizuální podobu stanic metra Vyšehrad, Budějovická, Kačerov, Pražského povstání a I. P. Pavlova.

„U příležitosti 50. výročí od zahájení provozu na trase C chceme projektem LCL vyzvat současné umělce a umělkyně k aktivnímu dialogu a umožnit prolnutí jejich současné umělecké tvorby s vrstvou tvorby předchůdců, kteří dostali před 50 lety možnost uplatnit svá díla ve veřejném prostoru metra,“ říká k projektu kurátorka Marie Foltýnová.

Tvorba graffiti na provizorních stěnách na nástupišti metra C ve stanici Florenc, autor Michal Škapa

„Umění ve veřejném prostoru je důležitou součástí kulturního života města. Projekt LCL umožňuje současným umělcům vstoupit do dialogu s ikonickou architekturou stanic metra linky C a obohatit tak zážitek cestujících. Jsem rád, že se díky spolupráci Galerie hlavního města Prahy a Dopravního podniku podařilo ve stanici Florenc realizovat první díla Michala Škapy a Matěje Olmera s nádechem street-artu. Těším se na příští umělecké intervence, které oživí další stanice v budoucnu,“ doplňuje Jiří Pospíšil, pražský náměstek pro kulturu, cestovní ruch, národnostní menšiny, péči o památky, výstavnictví a animal welfare.

„Umění ve veřejném prostoru jsem vždy fandil a pražské metro osobně považuji za největší pražskou galerii. Letos se nám už před stanicí metra Florenc podařilo obnovit ikonickou plastiku hodin a schválili jsme také realizaci světelného díla Synapse, které zkrášlí vestibul stanice. Nové muraly jsou dalším hodnotným příspěvkem pro zkulturnění pražského metra. Každé povedené umělecké dílo totiž oživuje město a dává mu lidský rozměr,“ uvedl Zdeněk Hřib, náměstek pro oblast dopravy.

TZ DPP