Vedoucí pracovník DPP: Dopravní podnik hl. m. Prahy na pokraji zkázy

Špatné situaci v pražském dopravním podniku si dlouhodobě všímá na Facebooku stránka Zachraňme Dopravní podnik hl. m. Prahy a zaměstnanec DPP s krycím jménem Bořivoj Všímavý. Poté, co upozornil na obrovské problémy s koly na tramvajích Škoda 15T, nyní shrnul nedostatky ve vedení společnosti a jaká je výše platů řidičů DPP v porovnání s průměrnou mzdou. Zároveň Bořivoj Všímavý (říká o sobě, že pracuje na vedoucí pozici v DPP) přiznává, že po něm vedení DPP usilovně pátrá, jelikož se některým osobám nelíbí, že poukazuje na problémy v DPP.

Z facebookovské stránky Zachraňme Dopravní podnik hl. m. Prahy:

V Dopravním podniku hl. m. Prahy pracuji nepřetržitě desítky let, aktuálně na pozici vedoucího útvaru ve středním managementu. Svou totožnost se mi daří, přes velmi intenzivní až zoufalou snahu vedení DP odhalit mou tvář, úspěšně skrývat díky propracované disidentské činnosti, při které mi pomáhá několik osob uvnitř i vně podniku. Zažil jsem mnoho generálních ředitelů: Mikuláše Lacka, Ladislava Slepičku, Vavřince Bodenlose, Milana Haška, Rudolfa Mládka, Milana Houfka, Tomáše Jílka, Martina Dvořáka, Jaroslava Stůje, Magdalenu Češkovou, Vladimíra Liche, Milana Křístka, Jaroslava Ďuriše, Martina Gillara a Petra Witowského. Mezi nejlepší generální ředitele se zařadili Lacek a Houfek, přičemž Milan Houfek bude patřit k ikonám polistopadového období, který i přes řadu chyb dokázal z Dopravního podniku hl. m. Prahy udělat moderní společnost

Za nejhoršího generálního ředitele jsem donedávna považoval Martina Gillara. To jsem ještě nevěděl, že může přijít někdo, kdo ho výrazně překoná, tedy v tom špatném slova smyslu. Petr Witowski svou absolutní neodborností a neschopností přivedl největší pražskou firmu za pár měsíců na pokraj zkázy. Chybějící pokora bez špetky soudnosti je vyvažována arogancí a nabubřelostí. Mnozí budou pamatovat, jak se za Milana Houfka úzkostlivě bojovalo za každý vypravený spoj, jak byly po Praze rozmístěny záložní tramvajové vlaky a zálohové autobusy, aby každý neočekávaný výpadek mohl být okamžitě nahrazen. Za Petra Witowského se přestaly vypravovat rovnou pravidelné spoje, přičemž veřejnost se o tom neměla dozvědět. Teprve s dvouměsíčním zpožděním, když už bylo zřejmé, že stovky neodjetých spojů vedení dopravního podniku nedokáže před veřejností utajit, se šlo s pravdou ven. Příčinou kolapsu vypravení je hromadný exodus zaměstnanců, zejména těch pracujících v řidičských profesích. Přes intenzivní náborovou kampaň a přes rapidní snížení požadavků na nové uchazeče je každým měsícem úbytek řidičů větší než jejich přírůstek. Příčinou je selhání personální a mzdové politiky podniku, když mezi vrchností, která holduje spíše kratochvílím a golfovým turnajům než řízení společnosti, panuje přesvědčení, že řidič MHD v hlavním městě bude pracovat za pražskou výrazně podprůměrnou mzdu.

Podle Českého statistického úřadu byla průměrná hrubá mzda ve 2. čtvrtletí 2019 v Praze na úrovni 42 297 Kč.

Aktuální mzdový tarif řidiče tramvaje a autobusu je 162,30 Kč na hodinu. Při počítání fondu měsíční pracovní doby 167 hodin je tarifní odměna řidičů MHD v Praze 27 104 Kč hrubého a k tomu dostávají řidiči nenárokovatelné výkonnostní odměny ve výši 20 %, tj. 5 421 Kč. 

Tarifní odměna řidiče MHD včetně prémií v Praze činí přesně 32 525 Kč (přitom průměrná mzda v České republice je podle ČSÚ 34 105 Kč).

Na internetových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy je sice inzerována průměrná odměna řidičů MHD ve výši 38 500 Kč, ovšem včetně příplatků za práci v sobotu, v neděli a ve svátek, na Štědrý den, kdy ostatní rozbalují dárky u stromečku, na Silvestra a Nový rok, kdy ostatní slaví příchod nového roku, za práci přesčas, kdy se ostatní věnují rodinám, za odpolední, které končí po 1. hodině dalšího dne, za ranní, které začínají před 4. hodinou ranní, za noční směny, kdy ostatní spí, za dělené směny, kdy řidič stráví v práci 15 hodin a dostane zaplaceno jen 10 atd. Nepočítaje zdravotní zatížení z nerovnoměrně rozložené pracovní doby, z permanentního stresu a z nevyhovujících pracovních a hygienických podmínek.

I tak je to stále o 3 797 Kč méně, než je pražský průměr.

Bořivoj Všímavý

Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 130 měst s městskou dopravou