Průzkum ukázal, že tramvaje v Praze jezdí čím dál víc přeplněné

V dubnu letošního roku proběhl v pražských tramvajích komplexní přepravní průzkum. Po celý den jezdili v tramvají sčítači cestujících a zapisovali si do tabulek kolik cestujících v které zastávce nastupuje a vystupuje. Takovýto průzkum se v pražských tramvajích provádí cca jednou za 3 roky.

Není překvapivým zjištěním, že nejvytíženější tramvajovou linkou se stala „dvaadvacítka“ jezdící z Bílé Hory, přes Málou Stranu a I. P. Pavlova do Hostivaře. Na druhém místě skončila linka číslo 9. Ta vozí cestující z Řep, přes Anděl a Václavské nám., na Žižkov. Na druhém konci statistiky skončila výluková linka 37 a linka 2.

Nejvytíženějšími časovými obdobími je ranní špička trvající od 7:15 do 8:15 a odpolední špička v čase 16:30 až 17:30.

Důležitým výsledkem v letošním průzkumu je navýšený počet přeplněných spojů, oproti období před třemi lety. To jsou ty tramvaje, do kterých se při nástupu stěží vejdete. Tady došlo k dvojnásobnému zvýšení takovýchto spojů. Dnes se „nevyjdete“ do každé 20. tramvaje. Příčinou je méně tramvajových spojů na zastávkách a zkrácené přepravní špičky, resp. prodloužené intervaly.

5 nejvytíženějších a 5 nejméně vytížených tramvajových linek:

linka 22, počet cestujících 133 035
linka 9, počet cestujících 111 695
linka 3, počet cestujících 91 299
linka 26, počet cestujících 68 984
linka 10, počet cestujících 66 204
linka 6, počet cestujících 18 901
linka 4, počet cestujících 16 717
linka 13, počet cestujících 15 390
linka 2, počet cestujících 8 814
linka 37, počet cestujících 921
 

Nejvytíženější zastávky:

Anděl, 78 329 cestujících
I. P. Pavlova, 63 300 cestujících
Karlovo náměstí, 57 0987 cestujících
Palmovka, 52 251 cestujících
Hradčanská, 42 329 cestujících
Strossmayerovo náměstí, 39 621 cestujících
 

Celkové počty cestujících:

pracovní den 6:00 – 23:00:
ranní špička 7:15 – 8:15: 80 045 cestujících
odpolední špička 16:30 – 17:30: 95 547 cestujících

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.