MČ Praha 6 rozhoupala DPP, aby potrestal Skansku za průtahy s rekonstrukcí v Břevnově

Škoda, že podobné prohlášení a komunikaci s médii nedokázal udělat DPP už kolem 20. srpna, kdy všichni v Břevnově věděli, že se rekonstrukce nemůže stačit udělat v ohlášeném termínu. Jenže DPP mlčel.

Doufejme, že nyní nás bude DPP informovat, jaké budou vedeny další kroky proti Skansce a nenechá problém „vyšumět“.

Z webu www.praha6.cz:

ZA ZPOŽDĚNÍ PRACÍ NA BĚLOHORSKÉ PADNE TREST

Městská část Praha 6 vyvolala úterní mimořádné jednání se zástupci pražského Dopravního podniku o dalším postupu při rekonstrukci tramvajové tratě Bělohorská. Ta začala 28. června 2014 a dokončena měla být 30. srpna. To se ale nestalo a Praha 6 i její občané požadují vysvětlení. Jisté je nyní jedno – kvůli komplikacím s rekonstrukcí tramvajové tratě Bělohorská přistoupí Dopravní podnik hlavního města Prahy k sankcím. Ty bude uplatňovat u zhotovitele stavby – společnosti Skanska.

Městská část Praha 6 není ani investorem, ani projektantem, ani zhotovitelem této rekonstrukce. Investorem opravy je Dopravní podnik hlavního města Prahy, zhotovitelem společnost Skanska. Přímo na místě u zastávky „Břevnovský klášter“ postup prací na trati sledovala starostka Prahy 6 společně se zástupci radnice a generálním ředitelem pražského dopravního podniku. Proč se oprava tolik protahuje?

„Byli jsme ujištěni, že tramvajová trať bude zprovozněna k 13. září 2014. Ve chvíli, kdy vychází najevo, že už jen zkušební provoz slibovaný na 30. srpna se posouvá o další dva dny až na 1. září, nemůžeme věřit ani slibované termínu 13. září, kdy má být zprovozněna celá trať. Žádáme, aby Dopravní podnik uplatnil veškeré možné kroky vůči zhotoviteli, které povedou k dodržení několikrát slibovaného termínu zprovoznění trati. Už ani nevěřím tomu třináctému září, protože když se podíváte, jak to tady momentálně vypadá, tak by tady museli nasadit hodně dělníku, aby se to stihlo,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Dopravní kolaps na Bělohorské ještě umocnil pondělní první školní den, kdy stovky rodičů a dětí mířily hned do několika škol a školek v okolí tramvajové trati.

„Je to obrovský problém, těžko rodičům vysvětlujeme, že za to nemůžeme my jako Praha 6. Máme tady v této oblasti dvě velké školy přímo na Bělohorské ulici, další školu máme za lávkou několik set metrů pod Bělohorskou a čtyři školky a včera to bylo katastrofální. Co se týká bezpečnosti, tak je složité přecházet Bělohorskou a když jezdí tramvaj omezeně, tak všichni jezdí do škol a školek autem a je nápor v dopravě,“ řekl Ondřej Balatka, radní Prahy 6 pro školství.

Také generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy už otevřeně postup prací a zhotovitele Skanska kritizuje.

„Chápu rozhořčení Prahy 6 a paní starostky, pokud se přesáhne do školního roku, tak o to je to horší. Náš hlavní dodavatel, kterým je Skanska, nás ještě v půlce srpna ujišťoval, že termíny budou dodrženy, nicméně takto to nedopadlo a teď děláme vše pro to, abychom to stihli do termínu 12. září, což je poslední mezní termín, který jsme ochotni tolerovat. Dnes ráno jsem byl Skanskou znovu ujištěn, že termín dodrží,“ řekl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP hl. m. Prahy

Jenže už teď je jisté, že za dosavadní průtahy padne trest a Dopravní podnik slibuje, že nepřevezme stavbu, pokud nebude naprosto v pořádku.

„Vůči společnosti Skanska podnikneme sankční kroky, vyčíslíme penále a striktně ho uplatníme v souladu s tím, co nám smlouva umožňuje a já jsem přesvědčen, že toho 12. září bude dodrženo,“ dodal Ďuriš.

Hlavními dvěma problémy zpoždění podle něj byly jednak předem nezjištěné silnoproudé kabely v horní části smyčky na Vypichu a betonové kvádry v dolní části tratě, které se musely místo frézování rozbíjet sbíječkami.

„Tohle svědčí dokonale o naprosté neorganizovanosti stavebního dodavatele, protože pokud projdete tu Bělohorskou, od Dlabačova až k Břevnovskému klášteru, tak tam není ani noha. Přitom nejsou osazené obrubníky, už mají propadlé dopravně inženýrské rozhodnutí a je jim to řekl bych skoro jedno,“ řekl René Pekárek, místostarosta Prahy 6.

Zástupcům radnice Prahy 6 i přítomným novinářům nakonec technický ředitel pražského Dopravního podniku otevřeně přiznal:

„Opravdu zneužili toho nálezu kabelů a překládky Pražskou energetikou na Vypichu. I dopisem z 20. srpna nás ujišťovali, že k 30. srpnu bude dílo v úseku Malovanka – Tomanova dokončeno, protože tam neexistuje žádná výmluva na kabely. Problematika betonu nezakládá právo na jakékoliv zpoždění, hned v počátku stavby ho deklarovali případně na 5 dní, které řekli, jakým způsobem doženou a podívejte se dnes, jak stavba vypadá a teď má zpoždění 5 dní a rozhodně nemůžeme říct, že by byla dokončena. Za těchto okolností jsme přesto souhlasili se zahájením provozu do zastávky Říčanova. Jakékoliv prohlášení od Skansky, které bylo, tak nebylo následně dodrženo a je úplně jedno jestli z důvodu, že pršelo celou noc, nebo protože jejich vlastní obalovna jim nevydala asfalt a vypnula činnosti v neděli,“ uzavřel Jan Šurovský, technický ředitel DPP hl. m. Prahy.

Zástupci Prahy 6 nakonec poděkovali pražskému Dopravnímu podniku za zprovoznění tramvají alespoň do zastávky Říčanova.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.