Městská doprava přináší článek o MHD v Kaliningradu

Zajímá Vás jak funguje městská doprava v zahraničí? Jak se daří českým tramvajím v Rusku?

V tom případě vám doporučuji si zakoupit poslední číslo časopisu Městská doprava (6/2015), ve kterém vyšel můj několikastránkový článek o MHD v Kaliningradu – městě, které většina cestovatelů mířící do Pobaltí opomíná a vyhýbá se mu.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.