DPP začal stavět trať pro elektrobusy na linku 140

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil 29. 8. 2017 výstavbu trolejového vedení v Prosecké ulici. Po dokončení bude dráha sloužit pro testování elektrobusů s dynamickým dobíjením. Je to další etapa na cestě k ekologičtější MHD v hlavním městě.

DPP již v letech 2015 – 2017 testoval staticky dobíjené elektrobusy v obratišti Želivského. U páteřních linek s velkou přepravní poptávkou cestujících by bylo nutné při použití elektrobusů se statickým nabíjením (pouze při stání v obratištích) prodloužit nabíjecí přestávky. Testování provozu elektrobusů s dynamickým dobíjením však bude pro DPP novinkou. K samotnému dynamickému dobíjení dojde maximálně na 15 % z celkového testovaného úseku. Tento úsek byl vybrán kvůli velmi prudkému kopci, který by jinak mohl bateriím limitovat jejich životnost.

Nejprve jen vložené spoje na lince 140

„Chceme v praxi v testovacím provozu na desetikilometrovém úseku mezi Palmovkou a Letňany ověřit dostupné technologické řešení s minimálními nutnými náklady,“ říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP a doplňuje: „Teprve po prokázání životaschopnosti a efektivnosti testovaného řešení dojde k rozhodnutí o případném rutinním provozu s příslušnými investicemi do nákupu vozidel i zajištění plnohodnotné infrastruktury.“

Stavba trolejové stopy bude probíhat dva měsíce, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Současně bude DPP jednat s potencionálními dodavateli o poskytnutí zkušebních vozidel. Nejdůležitější bude testování během zimy, která systém nejlépe prověří.

Standardní i kloubové elektrobusy

DPP zvažuje možnost budoucího rozšíření o další úseky pro plnohodnotné pokrytí linky č. 140 Palmovka – Čakovice – Miškovice. První vyhodnocení provozu elektrobusů je plánováno na jaro příštího roku.

Parametry elektrobusu

 • v první fázi projektu 12 m elektrobus, v druhé fázi 18 m kloubový elektrobus,

 • sběrač/sběrače pro dvoupólový systém na střeše vozidla,

  • technické řešení musí umožnit stacionární i dynamické nabíjení,

  • technické řešení musí umožnit natrolejení při stání, ideálně však i za jízdy.

Nabíjecí místa

 • dynamické nabíjení – trolejová stopa v ul. Prosecké,

  • napájení bude zajištěno prostřednictvím kontejnerové měnírny (v majetku DPP),

  • trolejové vedení bude zavěšeno na trakční stožáry s výložníky.

 • nabíjení během provozních přestávek – obratiště Palmovka,

  • napájení z přilehlé tramvajové trati prostřednictvím stacionárního galvanického oddělovače (přesun z terminálu Želivského),

  • trolejová stopa cca 20 m pro nabíjení 1 elektrobusu (12 nebo 18 m) – využití mobilních sloupů DPP.

 • noční nabíjení – garáž Klíčov,

  • 2x třífázová zásuvka (63A nebo 32A) z nízkonapěťové sítě garáže.

Zdroj: DPP

Fotomontáž: Roman Hloch

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.