DPP zadal studie prověřující prodloužení trasy metra A na letiště a trasy metra C do Čakovic

„Když jsou problémy kolem stavby metra D, dostavme metro A na letiště a metro C do srdce Letňan a Čakovic“. To byla slova šéfredaktora dopravního magazínu MHD86.cz Ondřeje Matěje Hrubeše v únoru 2017. Ve svém komentáři dále zmiňoval možnost prodloužení metra A východním směrem. 


Následně se pro web MHD86.cz kladně vyjádřili také politici z městských částí Praha 6, Praha 10, Praha 18 a Čakovic. Téma 15. 2. 2017 převzal Pražský deník na titulní straně.

Proto je potěšující zprávou, že Hl. m. Praha a Dopravní podnik hl. m. Prahy nyní, v listopadu 2017, přichází s tiskovou zprávou, že byla zadána studie prověřující prodloužení trasy metra A na letiště a trasy metra C do Čakovic.

V souvislostech:

Tisková zpráva DPP:

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zadal studii, která by do konce roku 2017 měla prověřit možnost vedení metra A ze stanice Nemocnice Motol až na Letiště Václava Havla. Ve hře tak je řešení jednoho v současné době z nejdůležitějších úkolů v rozvoji dopravní infrastruktury české metropole. DPP také zadal studii prověřující možnost prodloužení severního konce trasy metra C ze stanice Letňany s cílem nového způsobu dopravní obsluhy oblasti Letňan a Čakovic.

Zajištění obsluhy ruzyňského letiště kapacitní kolejovou dopravou je vedením města dlouhodobě vnímáno jako jeden z nedůležitějších úkolů v rozvoji dopravní infrastruktury na území Prahy, v  posledních letech je tento přístup zastáván i ze strany vlády ČR. Za základní formu dopravního napojení letiště na centrum města je dlouhodobě považována železnice, konkrétně odbočka z modernizované železniční tratě Praha – Kladno, což bylo v územním plánu zohledněno již v roce 1999. Vedle možnosti prodloužení metra A tak vedení města ve spolupráci se SŽDC dále zvažuje propojení Letiště Václava Havla s centrem pomocí odbočky z modernizované železniční tratě Praha – Kladno.

V přípravě prodloužení trasy metra A na ruzyňské letiště se v minulosti dospělo do stadia zajištění zpracování návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí. Dále již činnost vzhledem ke změně náhledu na daný záměr nepokračovala. V současné době je vedením DPP zadána studie, která do konce tohoto roku prověří možnost prodloužení trasy metra A na ruzyňské letiště za současného zohlednění vývoje, k němuž došlo od zpracování původní, v některých aspektech překonané dokumentace.

„Dohodla jsem se s DPP, že tyto možnosti prověří. Ze závěrů studie by měl vyplynout odhad možných nákladů na toto řešení a rovněž časový odhad možné realizace. Závěry této studie budou sloužit jako podklad k rozhodnutí, zda tato varianta bude z naší strany nadále variantou preferovanou,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová a navíc dodala: „Takovéto rozhodnutí by se pochopitelně muselo promítnout minimálně do Strategického plánu, Metropolitního plánu, Zásad územního rozvoje a Projektu udržitelné mobility.“

Dle úvah vedení MHMP by nemuselo zůstat pouze u prodloužení trasy metra A, když probíhají rovněž úvahy v severní části Prahy o prodloužení trasy metra C z Letňan do Čakovic s jasným cílem významně zrychlit přesun lidí z této části města do centra.

Musíme v každém případě prověřit i možnosti prodloužení trasy C do Čakovic a rovněž prodloužení Áčka na východě Prahy, kde jsou velká sídliště v Hostivaři, Horních Měcholupech a Petrovicích, jejichž dopravní obslužnost není ideální. Za klíčové považuji porovnání s povrchovou kolejovou dopravou, abychom znali parametry různých variant,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.