Prodlouží se metro do srdce Letňan?

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zadal studii, která má prověřit možnost prodloužení trasy metra C ze současné stanice Letňany přímo do srdce Letňan a dále do Čakovic s cílem zlepšit dopravní obsluhu lokalit v návaznosti na rostoucí bytovou výstavbu.

Ze závěrů studie by měl vyplynout odhad možných nákladů a také časový odhad případné realizace. Současně zadal DPP podobnou studii na prodloužení „zeleného“ metra A na ruzyňské letiště.

V případě prodloužení metra C považujeme za důležité vhodné umístění stanice metra v srdci Letňan tak, aby byla pro velkou část „Letňanských“ v pěší docházkové vzdálenosti. Zároveň by nemělo metro C končit už před Čakovicemi v areálu bývalé Avie. Při prodloužení „céčka“ je zapotřebí myslet na stále větší množství dojíždějících lidí ze Středočeského a Ústeckého kraje. Proto se jeví jako ideální zakončení metra C na samé hranice hl. m. Prahy, v místech budoucího Pražského okruhu za Čakovicemi a v blízké vzdálenosti od dálnice D8. Vybudování velkého přestupního terminálu se stanicí metra, případně i stanicí železnice, kde budou ukončeny všechny autobusy, které směřují ze severu do Prahy. Zároveň nesmí chybět u konečné metra záchytné parkoviště P+R s kapacitou několika tisíc parkovacích míst.

Takovéto prodloužení metra C zlepší cestování městskou dopravou obyvatelům Letňan a Čakovic. Zároveň zklidní přetíženou automobilovou a autobusovou dopravu na tepně Prosecká – Tupolevova – Kostelecká – Cukrovarská.

Vyšlo v časopise Letňanské listy 1/2018

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)
Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.