Jak jsem navázal dialog s ředitelem Ropidu

Jak už jste se dočetli minulý týden na Facebooku, v úterý 14. 11. 2017 jsem byl poprvé v sídle organizátora pražské dopravy v Rytířské ulici. Současný ředitel Ropidu Petr Tomčík projevil koncem října zájem o setkání. Ač mám k Ropidu různé výhrady, nikdy jsem se nebránil setkání, ani dialogu.

Dobré připomenout, že dialog a spolupráci jsem nabízel Ropidu v minulosti dvakrát skrze Martina Šubrta se kterým se osobně znám z předchozích let. Nejprve poté, kdy nastoupil do Ropidu na post náměstka ředitele pro městskou dopravu a marketing, po druhé na jaře 2017. Bez zájmu. Následně v průběhu podzimu 2017 jsme našli společnou řeč s vedoucím odboru městské dopravy Martinem Fafejtou nad dopravními tématy v Komisi dopravní RMČ Praha 6, ve které jsme oba členy.

Setkání s Petrem Tomčíkem trvalo hodinu a půl a bylo vedeno zcela férově v diskuzi jeden na jednoho. Probrali jsme výhledové plány rozvoje PID, kde panovala vzájemná shoda. Nechyběla ani chvála z mé strany. Následovalo očekávané téma tunelbusů, u kterého jsme měli velkou diskuzi. Shodli jsme se, že máme společný pohled na vedení linky Strahovským tunelem, kdy nejhorší variantou je trasování autobusu na Hradčanskou. Daleko výhodnější se ukazuje linka na Dejvickou, či ještě lépe Břevnovem na Petřiny. Podobně jsme se shodli v případě linky tunelovým komplexem Blanka, kdy nejlépe vychází trasa Dejvická – Prosek – Letňany – Krausova. Požadovaný materiál k tunelbusům jsem sice nedostal, ale pan ředitel slíbil, že materiál je těsně před dokončením a že zajistí jeho zveřejnění ještě v tomto týdnu.

Na konci naší schůzky jsem s panem ředitelem probrali i vzájemnou komunikaci, která v minulosti nebyla zrovna ideální. Ze schůzky jsme se však rozcházeli s příslibem jejího zlepšení a započatí standardních vztahů. Prvotním krokem jsem navrhl, že můžou být právě zveřejněné tunelbusy.

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 mě pan ředitel kontaktoval s informací, že dokument je zveřejněn na webu.

Jsem rád, že jednání s panem Tomčíkem mělo smysl a navázali jsme spolu dialog. Věřím, že se nám povede vzájemně spolupráci zlepšovat. Podobně, jako už dlouhodobě funguje spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

Cíl máme společný: Zlepšování jedné z nejlepších městských doprav na světě.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou