DP České Budějovice hájí linku 24 jezdící centrem města

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. se důrazně ohrazuje proti některým tendenčním a jednostranným reportážím a článkům v médiích, které informují obyvatele města a okolí o provozu linky 24 mezi parkovištěm Jírovcova a náměstím Př. Otakara II.

Ve svých vyjádřeních hovoří o nenaplněnosti této linky, o její škodlivosti na stav Krajinské ulice a o ohrožení chodců v této „pěší zóně“. Dávají prostor k vyjádření pouze odpůrcům a věčným „kverulantům“, kteří si uzurpují nárok na svou pravdu a pravděpodobně se bojí pozitivních ohlasů, které naopak zaznamenává dopravní podnik. Důvody tohoto konání necháváme na zvážení každého obyvatele města.

Pravdou je, že linka si našla své místo v systému městské hromadné dopravy, o čemž svědčí nejen její obsazenost, ale také kladné odezvy cestujících. Je ovšem pravdou, že senioři, děti a studenti či maminky s kočárky nejsou tak hlasitá skupina, která by překřičela zkušené a mediálně zdatné občany našeho města.

Další historickou skutečností je fakt, že do Krajinské ulice byla městská doprava již v minulosti zakomponovaná, a to ve formě tramvají, které touto obchodní tepnou projížděly, aniž by narážely na odpor obyvatel. A to byla jejich hmotnost o několik tun vyšší, než je hmotnost stávajících busů. naši předci snad věděli, co dělají.

Na závěr lze tedy konstatovat, že by bylo dobré, aby se vrátila do mediálního prostoru objektivita a vždy se dal prostor k vyjádření oběma stranám, nejen těm, kteří křičí hlasitěji.

Zdroj: TZ DPmČB

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.