Tunelbus z Letňan do Dejvic získal nejvíc bodů

Zavedení expresních autobusových linek využívající tunely Městského okruhu získává konkrétnější obrysy. V druhé polovině listopadu zveřejnil organizátor pražské dopravy, společnost Ropid, analýzu prověřující deset variant tzv. tunelbusů.

Zkoumáno bylo propojení Prahy 5 a Prahy 6 Strahovským tunelem a propojení Prahy 6 s Prahou 9 a Prahou 18 pomocí tunelového komplexu Blanka. Variantně také spojení Prahy 6 a Prahy 8.

Z deseti zkoumaných variant vyšla nejlépe případná linka 126 v trase: Krausova/Avia Letňany – Staré Letňany – Letňany – Prosek – Povltavská – (tunel Blanka) – Hradčanská – Dejvická. Cestování městskou dopravou z Letňan a Proseka do Dejvic by se zkrátilo přibližně o patnáct minut. Ropid této trase přiřadit 8 z 10 bodů, nejvíce ze všech variant. Alternativní trasa Avia Letňany – Letňany přes Střížkov a Libereckou ulici do Dejvic se jeví Ropidu jako pomalejší. Spojení Prahy 6 a Prahy 8 v různých variantách obdrželo jen 4 až 5 bodů.

V situaci, kdy cestování městskou dopravou z Letňan do Dejvic trvá přibližně 3x déle než automobilem, vítáme návrh Ropidu, který by cestování MHD zrychlil a zefektivnil. Především rostoucí oblast Starých Letňan stále čeká na posílení autobusové dopravy, které jsme několikrát urgovali.

Všechny varianty tunelbusů, včetně přehledných map.

Vyšlo v časopise Letňanské listy 1/2018Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.