Komentář: Spusťme zkušební provoz tunelbusů

Jak dobře víte, za zveřejnění dokumentu Ropidu k tunelbusům jsem dlouhodobě bojoval. Zajímalo mě, zda průzkumy Ropidu potvrdí i mé domněnky o výhodnosti autobusových linek vedených tunely Městského okruhu. Už ve čtvrtek po zveřejnění analýzy Ropidu jsme psal, že po prvotním prostudování jednotlivých variant se ztotožňuji se závěry Ropidu a že souhlasně považuji za nejvhodnější variantu číslo 2. Jediné, co mě v analýze chybí, jsou časová srovnání z nácestných zastávek, které nejsou u stanic metra. Tam totiž vzniká ještě větší časová úspora, než když budeme srovnávat start a cíl u stanic metra.

O prodlouženém víkendu jsem celou zprávu Ropidu pečlivě prostudoval a mé závěry zůstaly stejné. Nejlepší variantou je skutečně „dvojka“. Linka 126 Dejvická – Avia Letňany/Krausova, přes Proseckou a linka 191 Na Knížecí – Letiště. K realizaci linky 126 stačí v zásadě málo. Oproti lince 191, kde se musí čekat na rekonstrukci ulice, může stodvacetšestka spojující Dejvice a Letňany vyjet.

Tunelbus – Varianta 2 (linka 126 Dejvická – Krausova, přes Proseckou, linka 191 Na Knížecí – Letiště)

K lince 126: Dejvická – Avia Letňany/Krausova

Proti autobusu na Dejvickou protestují politické kluby TOP 09 a ANO 2011 z Městské části Praha 6. Podivně bojují proti rozvoji MHD. Na druhou stranu, Praha 6 nefinancuje provoz městské dopravy a plánovaná linka má celopražský význam a dopad. Umíte si představit, že by šestkoví radní rozhodli, že z metra na Dejvické smí vystupovat jen občané MČ Praha 6 z důvodu, že na Kulaťáku už teď chodí moc lidí? A ti lidé blokují auta na Vítězném náměstí. Podobný argument totiž slýcháme při debatách s tunelbusem na Vítězné nám. Jsou tam kolony aut a autobusy MHD by zhoršily dopravu lidí jedoucích automobily. Na tyhle argumenty nelze z celopražského hlediska přistoupit. Navíc s ohledem na to, že se snažíme a motivujeme v Praze lidi cestovat MHD.

Technickým problémem je autobusové obratiště Avia Letňany. Pravda, kapacita je tam v současné době vyčerpaná. Ale Rada hl. m. Prahy schválila prodloužení části spojů linky 195 z tohoto obratiště. Resp. spoje by se „převlékly“ na linku 158 a z Avie Letňany/Krausovy pokračovaly na Letňany. Tím by došlo k částečnému uvolnění kapacity obratiště. Případně lze realizovat jinou úpravu linkového vedení v Letňanech. Druhou možností k projednání je rozšíření odstavu pro autobusy o další pruh. V místě kdysi vedla komunikace 2+2 jízdní pruhy, plus po jednom odstavném pruhu na každé straně ulice. Dnes má ulice v místě konečné charakter 1+1/1+2 jízdní pruhy a zrušené pruhy jsou vyšrafované-nepoužívané. Přeznačením komunikace by mohla vzniknou větší plocha pro odstav autobusů s ponecháním současného počtu jízdních pruhů.

Často se zmiňuje u vjezdů do tunelů regulace provozu. Analýza Ropidu říká, že červená svítí denně 3,5 hod na vjezdu do tunelu. Ale spočítal někdo, kolik minut svítí červená např. na křižovatce Koněvova x Spojovací? Nebo Limuzská x Černokostelecká? Či Kukulova x Ankarská x Bělohorská? Čas červené na křižovatkách se vyšplhá za den také do hodinových hodnot, ale nikoho to v těchto případech netrápí. Přesto, že přes křižovatky jezdí páteřní linky MHD.

K lince 191: Na Knížecí – Letiště

Tunelbus spojující Anděl, Břevnov, Petřiny a ruzyňské letiště by nabídl skvělé zrychlení cesty mezi Prahou 5 a Prahou 6 hned v několika lokalitách. Zároveň by podle analýzy Ropidu došlo k navrácení dříve oblíbené a zrušení linky 217 Dejvice – Anděl přes Strahov (nově pod číslem 143).

Trasa linky 191 má dvě hlavní úskalí. Prvním je Radimova ulice spojující Břevnov a Petřiny, kam TSK nechce pustit autobusovou linku. Dokonce nechce do Radimovy ulice pustit ani midibusovou linku Poliklinika Petřiny – Malovanka. Delším intervalem a nasazením menších vozidel by provoz linky nezpůsobil technické problémy v ulici i s ohledem na dnešní provoz (vč. současného provozu nákladních vozidel pro zásobování). Pro zavedení midibusové linky panovala shoda v Komisi dopravní RMČ Praha 6, přesto zatím nevyjede. Než proběhne rekonstrukce ulice, je zřejmé, že ani tunelbus na Petřiny realizovaný nebude.

Druhým úskalím je vjezd do Strahovského tunelu na Malovance. Patočkova ulice ve směru do centra je v tomto místě záměrně „škrcena“, aby nedocházelo k přetížení dopravy v tunelu. K řešení se nabízí realizovat buspruh v místech závory a světelné signalizace před tunelem. V místě je v současné době jeden pruh pro automobily a druhý pruh je šikmě vyšrafovány – z něj by se mohl stát preferenční pruh pro vjezd autobusu do tunelu.

Než dojde k rekonstrukci Radimovy ulice, nabízí se otázka, zda zatím nevyzkoušet tunelbus v trase Na Knížecí – Dejvická podle návrhu 8a. Také s ohledem na zavřený výstup z metra na Anděl a plánovanou tramvajovou výluku na trase linky 20. Co je však podstatné, ani Ropid nedoporučuje vedení tunelbusu na Hradčanskou. S důvody se ztotožňuji a bude těžké je vysvětlovat radním Prahy 6, kteří mají „svou“ hlavu.

Tunelbus – Varianta 8a (linka 126 Na Knížecí – Dejvická)

Spusťme zkušební provoz tunelbusů

Analýza je hotová a teď pojďme v praxi linky vyzkoušet. Nabízí se zavedení zkušebního provozu linek Dejvická – Avia Letňany a Dejvická – Na Knížecí. Obě linky jsou nezávislé na ostatních linkách MHD, proto jsou ideální pro testovací provoz. Až praxe ukáže, jak se autobusy „poperou“ s tunely. A potom si můžeme říct, jestli to funguje, nebo jaká opatření je zapotřebí přijmout nebo se zjistí, že to nefunguje. Ale zkusme to.

V souvislostech:

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.