Průšvih s jízdními řády. Dopravní podnik odpovídá vyhýbavě

Jak jste se dočetli v pondělí na stránkách MHD86.cz, dopravní podnik rozvěsil po Praze o víkendu špatné jízdní řády. Během dne bylo zjištěno, že se nejednalo o chybu, ale špatné jízdní řády byly dopravním podnikem vědomě rozvěšeny na tramvajové zastávky.


Podle informací, které získala redakce, zastávková služba rozvezla o víkendu na zastávky desky s jízdními řády, které byly připraveny na víkendovou směnu cca od úterý. Tzn. z doby před uzavřením Libeňského mostu. O jeho uzavření bylo rozhodnuto ve čtvrtek s tím, že zavřen bude od pátku.

Už ve čtvrtek večer dopravní podnik informoval cestující, kam budou jednotlivé linky odkloněny a každý rozumný člověk pochopil, že v pátek proto jezdily tramvaje operativně bez jízdních řádů. Během pátečního dne DPP seznámil cestující s trvalými změnami linek, které budou platit od soboty. Později se na webu objevily také nové jízdní řády.

Protože dopravní podnik stále nemá tramvajové zastávky vybaveny digitálními tably, na které by mohl centrálně zasílat on-line aktuální informace o změnách linek a zobrazovat, za kolik minut přijede konkrétní linka, musí podnik rozvézt jízdní řády na jednotlivé zastávky svými zaměstnanci. Všichni celkem chápeme, že tohle trvá poměrně dlouho a proto se nikdo nedivil, že o víkendu na zastávkách nebyly aktuální jízdní řády.

Když byly o víkendu viděny v ulicích Prahy auta dopravního podniku s pracovníky, jak mění jízdní řády, nikomu nebylo divné, že se jedná o jízdní řády, které budou platit až od pondělí. Jaké však přišlo překvapení, že o víkendu byly rozváženy už dva dny neplatné jízdní řády.

Podle zákulisních informací, nepovolal podnik do práce zaměstnance o víkendu, kteří by připravovali podklady a připravovali obaly s jízdními řády pro čety, které je rozváží. Tuto informaci nevyvrátil ani dopravní podnik, kterému byly zaslány následující dotazy. Avšak odpověď přišla obecná, bez zodpovězení zaslaných otázek.


Otázky zaslané na tiskové oddělení Dopravního podniku hl. m. Prahy:

  • Proč dopravní podnik o víkendu vědomě vyvěsil chybné jízdní řády?
  • Proč dopravní podnik o víkendu nepovolal do práce „kancelářské“ zaměstnance, aby mohli být v pondělí na zastávkách platné jízdní řády? A tak služba rozvezla staré jízdní řády.
  • Jaká přijme podnik opatření, aby se stejná situace příště neopakovala?

Vyhýbavá odpověď tiskového oddělení DPP – v celém znění:

O uzavření Libeňského mostu pro veškerou dopravu kromě pěších a cyklistů rozhodl generální ředitel Technické správy komunikací, a.s. Petr Smolka ve čtvrtek 18. ledna 2018 na základě prvních výsledků diagnostického měření Kloknerova ústavu ČVUT, které v tento den obdržel. Na základě tohoto měření byl označen stav jednoho z šesti mostů Libeňského soumostí a jeho rámové konstrukce za havarijní, a proto na něj s okamžitou platností nesmí tramvaje ani vozidla těžší než pět tun. http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/archiv-tiskovych-prohlaseni/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKd3R09TMx9DAzcvbxcDRz9Lc1NzHy8jQ0szYEKIpEV-LuYGRo4upsZGZm6BRoZeJoRp98AB3A0IKQ_XD8KVQkWF4AV4LGiIDc0wiDTUREAxMOosA!!/?1dmy&current=true&urile=wcm%3apath%3a%2Fportal%2Bsite%2Fz6_000000000000000000000000a0%2Fz6_cgah47l00od610ag6225fq20i6%2Fz6_cgah47l00gjje0ao9746lk3097%2F14ffac7f-8947-458a-a55c-715c429851aa

Jak je z výše uvedených informací patrné, uzavření Libeňského mostu bylo řešeno bez možnosti plánovaných příprav.

Vyvěšené JŘ, zmíněné v textu, reflektují plánovaný stav od 22.1. tedy pouze s výlukou na Malé Straně, které byly plánovaně připraveny. O uzávěře se rozhodlo ve čtvrtek s tím, že linkové vedení se ladilo během odpoledne. Během pátečního dopoledne byly k dispozici vozové JŘ pro sobotu a dále se přes víkend pracovalo na dalších provozních dnech. Od neděle byly platné jízdní řády k dispozici na webových a v mobilních aplikacích.

Dnes v dopoledních hodinách byly jízdní řády zkompletovány a připraveny k vývěsu na zastávky, který v tuto chvíli probíhá. Na všech nejfrekventovanějších místech budou dnes i zítra nadále přítomni informátoři, kteří jsou připraveni cestujícím podat informace o dopravě.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.