Lanovka podle IPRu posílí rekreační atraktivitu Troji

Vášně budí záměr na stavbu lanovky z Podbaby přes ZOO do Bohnic. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) k tomu dodává, že lanovka může posílit rekreační atraktivitu Troji.


Studie uvažující se čtyřmi variantami byla představena koncem ledna 2018 na jednání Komise dopravy a Komise strategického rozvoje Rady městské části Praha 6. Její vyhotovení si objednal ROPID u společnosti PRO CEDOP a Egis Rail za 1 497 000 korun bez DPH.

S ohledem na skutečnost, že stejné spojení Prahy 6 a Prahy 8 má zajistit plánovaná tramvajová tangenta Dejvice -Podbaba – Bohnice – Kobylisy, dopravní magazín MHD86.cz oslovil s dotazy Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Ten odpověděl prostřednictvím tiskové mluvčí DPP Anety Řehkové, že dopravní podnik nadále plánuje a připravuje realizaci tramvajové trati dle schválené Koncepce rozvoje tramvajových tratí a s projektem lanovky nebyl dopravní podnik blíže seznámen.


Jedna z variant tras lanovky spojující Prahu 6 a Prahu 8

IPR k plánované lanovce dodává, že nemá být konkurencí ani plnohodnotnou náhradou za tramvaj a její realizace by neměla vliv na projekt tramvajové trati. Pozitiva vidí u lanovky směrem k turismu a rekreaci v Troji, ale zároveň dodává, že lanovka dosud není v platném územním plánu.

„Tramvajová trať je pomocí územní rezervy vedena v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a v roce 2016 se podrobněji prověřovala. V budoucnu by měla být upřesněna a vedou se o ní odborné diskuze. Uvažuje se také o etapové realizaci tratě – pro začátek z Prahy 6 k novému západnímu vstupu do Zoo v Podhoří,“ řekl pro web MHD86.cz tiskový mluvčí IPR Praha Marek Vácha.

Na konec je dobré připomenout, že se píše rok 2018, kdy se v Praze konají komunální volby. A téma nových lanovek není novinkou, vytahuje se pravidelně před volbami.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.