Další porucha zastavila lanovou dráhu na Petřín

Včera 13. 6. 2018 v cca 17:00 hod. byl Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nucen zastavit provoz lanové dráhy na Petřín. Příčinou zastavení provozu je závada na horní nápravě vozu č. 2.


Při běžné kontrole za provozu byla mechaniky neočekávaně zjištěna nedostačující pohyblivost jednoho kola nápravy. Jedná se o závadu vnějšího ložiska, které je nalisováno za uchycovacím domkem. Vzhledem k prostorovému uložení není možné tuto závadu odhalit běžnou vizuální kontrolou.

V současné době DPP provádí veškeré kroky, aby mohl lanovku pustit opět do provozu co nejdříve. Prvotně bude nutné vyjmout nápravu z vozu, odvést ji do servisní firmy, kde bude žádoucí vyměnit všechna ložiska, osadit nápravu novými koly, sesadit a nově nalisovat vodící domky a poté opětovně nápravu nasadit na vůz.

Za předpokladu, že oprava proběhne hladce, plánuje DPP zahájení provozu v sobotu 16. 6. 2018 do 12:00 hod.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.