Revizoři v Brně odhalili přes 62 tisíc černých pasažérů

Pro brněnský dopravní podnik pracuje téměř pět desítek revizorů, mezi nimi i osm žen. Denně v prostředcích MHD kontrolují platnost jízdních dokladů cestujících. „Projíždím celé Brno, a to za každého počasí, ať je horko nebo padá sníh. Každý den zkontroluji okolo 30 spojů a nachodím téměř 5 kilometrů. Samozřejmě, kromě běžné kontrolní činnosti, čas od času fungujeme jako informátoři, a to hlavně pokud jsou nějaké významné výluky, nebo problémy v dopravě například kvůli špatnému počasí,“ uvádí jedna z brněnských revizorek.


V loňském roce se pracovníkům přepravní kontroly podařilo odhalit přes 62 tisíc černých pasažérů. „Často se cestující vymlouvají, že neměli čas si jízdenku označit. Označovače jdou přitom vypnout až půl minuty poté, co vůz vyjede ze zastávky. Pak jsou velmi časté výmluvy na nemoc. Je to poměrně pestré,“ popisuje svoje zkušenosti revizorka, která v dopravním podniku pracuje šestým rokem. I ona, stejně jako její kolegové, se při své práci setkala s napadením jak fyzickým, tak i slovním. „V tomto povolání to mají ženy určitě složitější. Muži mají rozhodně větší autoritu. Řada černých pasažérů si tak myslí, že si k nám může dovolit mnohem více, “ doplňuje žena.

I tak ale počet útoků na revizory DPMB rok od roku klesá, v loňském roce to byly dva případy, které skončily pracovní neschopností pracovníka přepravní kontroly. „DPMB klade velký důraz na neustálé zdokonalování svých pracovníků, k čemuž u revizorů patří také dovednost vyjednávání, bezkonfliktního řešení složitých a mezních situací a dokonalé ovládnutí asertivity,“ uvedl vedoucí tarifního odboru Vít Prýgl.


Revizoři se letos zúčastnili i kurzu sebeobrany, kde dostali návod, jak se bránit pokud na ně cestující zaútočí. Nejprve absolvovali přípravu a ukázky na žíněnkách, poté se přesunuli do tramvaje na praktický nácvik. Základem bylo nekonfliktní řešení situací.

Revizor má pravomoc:

  • kontrolovat platnost jízdních dokladů
  • uložit přirážku k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu, nedodržení Přepravního řádu, Smluvních
    přepravních podmínek nebo Tarif IDS JMK
  • vyloučit cestujícího z přepravy, který se neprokáže platným jízdním dokladem
  • vyloučit cestujícího z přepravy, který nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK
  • odebrat jízdní doklad cestujícímu, který se prokazuje neplatným jízdním dokladem

Zdroj: DPMB, časopis Šalina 05/2018

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.