ROPID: Odklon linky 2 z Národní třídy a Karlova náměstí nedává smysl

Jak se ukázalo, odklonění tramvajové linky 2 z pražské Národní třídy a Karlova náměstí je opravdu akcí, která jde (je) na „hlavu“ dopravnímu podniku, který se angažoval v omezení tramvajové dopravy.


Ropid na Twitteru odpověděl, že v tomto případě se nejedná o jejich návrh a dopravní podnik může taková opatření provádět samostatně, podobně jako v případě výluk. V praxi to znamená, že pokud se dopravní podnik rozhodne, že tramvaje překáží automobilům i v dalších ulicích, může zrušit-zkrátit „dočasně“ další tramvajové linky a nikdo mu v tom nezabrání.

Je to celkem paradox, jelikož dopravní podnik je pouhým dopravcem. Na organizaci dopravy má město Ropid, což je zkratka pro Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy. V praxi to ale nefunguje tak, jak by z logiky věci mělo.


Problematiku kompetencích mezi Ropidem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy a dopravní situaci v centru města vysvětlil čtenářům MHD86.cz z Ropidu Martin Šubrt, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing.

Martin Šubrt, ROPID

„DPP realizuje všechny výluky a výluková opatření v metru, tramvajích a na síti svých městských autobusů. ROPID se zabývá přípravou bezvýlukového stavu a k výlukovým věcem pouze může sdělit své stanovisko, k němuž nemusí nikdo přihlížet. S odklonem linky 2 na nábřeží ROPID nesouhlasí, ale nemá pravomoc toto výlukové opatření nijak ovlivnit.

Domníváme se, že v prázdninovém provozu, kdy v centru jede za hodinu okolo 30 tramvají méně než v běžné situaci, nedává odklon 12 sólo vozů linky 2 smysl. Zvláště, když kolaps nastal především proto, že se v pondělí po logické dovolené navalilo výrazně více aut, než je v prázdninovém období běžně obvyklé.

Další dny už se situace zlepšovala, navíc oprava povrchů na Jiráskově mostě má své etapy, při nichž se bude omezení týkat také opačné strany. Nemůžeme omezovat hromadnou dopravu, když ta má být právě zárukou, že když holt někde auta vlivem opravy neprojedou, že Pražany do centra dopraví. Aby automobilová doprava fungovala, potřebuje fungovat i hromadná, protože jinak si zablokujeme město zcela a další redukcí hromadné dopravy to bohužel nakonec zhoršíme zejména té dopravě automobilové, která ztratí i schopnost městu poskytovat základní servis z hlediska zásobování a dalších věcí.“

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.