U Národního muzea vzniká torzo tramvajové trati. V budoucnu jej možná využijí historické tramvaje

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v těchto dnech dokončuje realizaci nového úseku tramvajových kolejí ve Vinohradské ulici mezi historickou a novou budovou Národního muzea. Tento úsek zatím není napojen na stávající kolejovou síť, jedná se však o důležitý základ pro budoucí novou tramvajovou trať.


Hlavní město Praha pořizuje i změnu územního plánu pro doplnění tramvajového propojení v trase Vinohradská – Hlavní nádraží – Bolzanova, která je zahrnuta ve strategii rozvoje tramvajových tratí v Praze. V předstihu byly položeny koleje v úseku, kde probíhala stavební činnost při dokončované rekonstrukci Národního muzea. Po osmi letech se tak realizuje výstavba nové tramvajové trati v české metropoli.

Stavba torza tramvajové tratě u Národního muzea. Foto: Ondřej Kubát (DPP).

V roce 2017 zpracoval IPR hl. m. Prahy koncepční studii „Kulturní distrikt“, zahrnující veřejný prostor okolo Národního muzea včetně úseku Vinohradské ulice (mezi Legerovou a Wilsonovou ul.). Tato studie byla schválena RHMP, přičemž RHMP požádala DPP o zajištění předstihové realizace části kolejiště budoucí tramvajové trati v ploše stanovené studií IPR.


„Na základě usnesení rady hl. m. Prahy jsme neprodleně konali a v koordinaci s IPR hl. m. Prahy zajistili, aby v rámci rekonstrukce okolí Národního muzea mohly být položeny koleje v definitivní poloze. Zajistili jsme směrové a výškové projekční prověření napojení na tratě ve Vinohradské a Škrétově ulici, a v koordinaci s ostatními investory a stavebníky v lokalitě realizovali instalaci kolejí v požadovaném úseku,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP s tím, že podle studie probíhají realizační akce, aby se dokončily úpravy povrchů v okolí muzea k termínu 28. 10. 2018.

Stavba torza tramvajové tratě u Národního muzea. Foto: Ondřej Kubát (DPP).

Stavba torza tramvajové tratě u Národního muzea. Foto: Ondřej Kubát (DPP).

„Izolovaný úsek nenapojených kolejí jsme se rozhodli zřídit v předstihu proto, abychom předešli při budoucí stavbě tramvajové trati nutnosti dalších stavebních prací v prostoru, který se rekonstruoval v letošním roce společně s budovami Národního muzea. Počítáme s brzkým napojením nyní zřizovaného izolovaného úseku kolejí na provozované tratě tramvají ve Vinohradské a Škrétově ulici. K tomu by mělo dojít do tří let,“ uvedl Petr Dolínek, náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas a dále řekl: „Mezitím proběhne projednání změny územního plánu na další pokračování tratě, kde jsou zatím ve hře tři varianty. Odborníci z IPR hl. m. Prahy se přiklánějí k trase okolo Hlavního nádraží a do Bolzanovy ulice, o konkrétní podobě trati však probíhají jednání. Dostavbou tohoto pokračování získáme chybějící propojení tratí v centru města i perfektní přestupní zastávku mezi tramvajemi a hlavním vlakovým nádražím.“


Nyní realizovaný úsek cca 70 metrů přímých kolejí byl tedy položen v předstihu proto, aby se předešlo nutnosti budoucích stavebních prací v místě, které se letos kompletně upravovalo včetně inženýrských sítí v rámci probíhající rekonstrukce Národního muzea. Dodatečné zřizování v řádu několika let po celkové rekonstrukci prostoru by znamenalo zmaření aktuální městské investice. Tímto postupem DPP naplnil požadavky hlavního města. Vše proběhlo se souhlasem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který dohlíží na architektonickou podobu Prahy.

Stavba torza tramvajové tratě u Národního muzea. Foto: Ondřej Kubát (DPP).

„V současné době zajišťujeme projektovou přípravu pro napojení již realizovaného úseku na tramvajové tratě ve Škrétově a Vinohradské ulici. Naše záměry koordinujeme s koncepčními požadavky IPR hl. m. Prahy i se záměry TSK hl. m. Prahy, neboť zde dochází např. k zásahu do světelně řízené křižovatky na magistrále,“ uvedl dále Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP a dodal: „Až bude tento úsek napojen na tramvajovou síť, uvažujeme zde o zřízení kolejové spojky, abychom mohli trať využívat pro jízdy smluvních a historických tramvají, které mohou mít v této lukrativní lokalitě nástupní stanici. Při výlukách tu bude také možné mimořádně ukončit s nasazením obousměrných vozů i běžné linky.“

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou