Vstup do metra z náměstí Republiky otevřen. Téměř na rok se zavře vstup do metra na Karlově náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) úspěšně dokončil výměnu eskalátorů v jednom vstupu ve stanici metra Náměstí Republiky na trase B. Kromě modernizace pohyblivých schodů rovněž proběhly instalace nového osvětlení včetně podhledů ve vestibulu i podchodu. Přípravné práce začaly již na začátku listopadu, od úterý 2. ledna 2018 však došlo k uzavření vstupu do stanice ve směru od nákupního centra Palladium. Předpokládané trvání uzavírky tohoto vstupu bylo cca osm měsíců. Všechny potřebné práce tak byly včas dokončeny a od soboty 1. září 2018 již bude zmodernizovaný vstup otevřen cestujícím.


Plánovaná rekonstrukce se týkala výměny celkem tří ramen pohyblivých schodů včetně výměny silových kabelů, rozvaděčů, systému automatizovaného řízení, modernizace slaboproudých zařízení, elektrické požární signalizace a dalších technologií. Ze stavebních prací lze jmenovat především sanace průsaků v eskalátorovém tunelu, repase a výměny poškozených obkladů a dlažeb, výměny podhledových prvků s osvětlením v celém rozsahu vestibulu a podchodu. Nové eskalátory plně odpovídají svými parametry požadavkům na moderní zařízení se sníženou energetickou náročností provozu, zvýšenou bezpečností a snížením požárního rizika.

V průběhu rekonstrukce mohli cestující využívat vstup do stanice Náměstí Republiky směrem od Masarykova nádraží. Pro cestu od Náměstí Republiky k Masarykovu nádraží bylo možné také využít pravidelné tramvajové linky.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Metrostav a Geosan Group. Celkové náklady dosáhnou cca 241 mil. Kč. Na investiční akci byla poskytnuta dotační podpora z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci podepsané Smlouvy o financování projektu DPP předpokládá čerpání podpory do výše 84,9 mil. Kč.


Další rekonstrukce v pražském metru

Od 9. října tohoto roku plánuje DPP zahájit výměnu eskalátorů ve stanici metra Karlovo náměstí (východní vestibul), doba realizace se předpokládá cca 10,5 měsíce. Proběhne modernizace trojice pohyblivých schodů ve výstupu Karlovo náměstí/Resslova, s tím, že v provozu bude pro cestující vstup z Palackého náměstí.

Na rok 2019 je dále plánována výměna eskalátorů na Andělu/Na Knížecí – za předpokladu bezproblémového výběru zhotovitele. Chystá se zde modernizace trojice pohyblivých schodů v jižním výstupu Na Knížecí + rekonstrukce eskalátorového tunelu.

Plánovaná je i modernizace stanice Jiřího z Poděbrad, kde proběhne s výměnou eskalátorů revitalizace celé stanice včetně bezbariérového zpřístupnění. Nyní je DPP ve fázi získávání územního rozhodnutí, následně stavebního povolení a až poté proběhne výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení prací v této stanici lze odhadovat nejdříve v závěru roku 2019.

Rekonstrukci druhého vstupu ve stanici Náměstí Republiky plánuje DPP zahájit v roce 2020.

Výměny eskalátorů

Výměny eskalátorů jsou plánovány primárně dle životnosti nosné konstrukce s navazujícími požadavky na splnění platných norem, závazných na území EU a na přidělených finančních prostředcích. Dále jsou výměny plánovány s ohledem na případné rekonstrukce, nebo výstavbu souvisejících nových objektů v rámci nového koncepčního řešení celé stanice. V současné době je v pražském metru provozováno 268 pohyblivých schodů od 6 výrobců, celkem ve 23 provedeních. Základní rozdíl je v jejich technických parametrech, zejména v oblasti bezpečnosti. Souvisí to především s vývojem normativních předpisů a dobou jejich konstrukce.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.