4 důvody, proč prodloužit metro A na letiště

Komfortní spojení metrem dnes obyvatelé Červeného vrchu, Veleslavína nebo Petřin považují za samozřejmost. Stejně jako pacienti motolské nemocnice, kterých se do Motola prodlouženým „áčkem“ ročně vypraví stovky tisíc.

Přeprav­ní analýzy evidují miliony cestujících ročně, doprava na povrchu evi­dentně prořídla, autobusy jedoucí po Evropské třídě přemís­těním stanic do terminálu ve Velesla­víně odlehčily přetíženému Kulaťáku a části Evropské. Pozitiva prodlouže­ného metra jsou pro Šestku nezpo­chybnitelná. V okolí stanic metra se rozproudil život a staly se přirozeným centrem lokality. A mohli jsme být ješ­tě dál. Rok 2018 je datem, kdy mohli cestující poprvé vystoupit z metra na ruzyňském letišti. Pokud by příprava prodloužené tra­sy metra pokračovala podle původních předpokladů a plánů.

„Po osmi letech stag­nace a přešlapování hlav­ního města, které neví, co chce a není schopné řešit páteřní dopravu v hlavním městě, vidím jedinou cestu: je nutné vrátit projekt dokončení met­ra na letiště zpátky na stůl,“ říká Jakub Stárek, kandidát na starostu Prahy 6 a do zastupitelstva hlavního města.

Podle před lety připravovaného pro­jektu se má metro z Motola vrátit zpět na Bílou Horu, odkud bude pokra­čovat na Dědinu, kde by dopravně obsloužilo sídliště pro 6 tisíc obyvatel, na Dlouhou míli a do Ruzyně. „Dlouhá míle je klíčovou stanicí, protože v jejím sousedství vznikne záchytné parkovi­ště pro Středočechy, kteří přijíždějí do Prahy za prací nebo zábavou,“ vysvět­luje Stárek. Konečná stanice metra na letišti je podle něj zce­la přirozeným řešením. „Podobně jako ostatní metropole, kde je letiště v těsném sousedství měs­ta, by i Praha měla mít spo­jení mezi letištěm a centrem města met­rem.

Je to rychlé, ekologické a kapacit­ní řešení, které v důsledku znovu odlehčí individuální i auto­busové dopravě na Evropské.“ Podle Stárka není projekt prodloužení metra konkurencí připravované rekonstrukce Buštěhradské dráhy. „Jde o dva rozdílné projekty, které jsou oba živo­taschopné. Buštěhradka opra­vu potřebuje naprosto nutně a rozumím zájmům starostů Kladna a okolí, kteří tlačí na moder­ní spojení metropole se středními Čechami. Bohužel, stát s opravou otálí již třicet let a zatím se pouze objevují nové a nové sliby a termíny. Nemůžeme se po takové době spoléhat na to, že by se doprava na letiště vyřešila tím­to způsobem.“

Stárek navíc upozorňuje, že hlavní město Praha má po letech stagnace na svých účtech dostatek peněz, aby přípravu výstavby metra mohlo začít financovat. „Za poslední čtyři roky se v Praze nepostavilo nic. A při vší úctě k plánům na připravovanou tra­su D říkám, že Praha 6 je stotisícové město, které na daních do rozpočtu hlavního města odvádí nejvíc peněz ze všech městských částí, a proto si zaslouží náležitou pozornost.“

Vyšlo ve Volebním zpravodaji ODS Praha 6, září 2018

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou