4 důvody, proč prodloužit metro A na letiště

Komfortní spojení metrem dnes obyvatelé Červeného vrchu, Veleslavína nebo Petřin považují za samozřejmost. Stejně jako pacienti motolské nemocnice, kterých se do Motola prodlouženým „áčkem“ ročně vypraví stovky tisíc.

Přeprav­ní analýzy evidují miliony cestujících ročně, doprava na povrchu evi­dentně prořídla, autobusy jedoucí po Evropské třídě přemís­těním stanic do terminálu ve Velesla­víně odlehčily přetíženému Kulaťáku a části Evropské. Pozitiva prodlouže­ného metra jsou pro Šestku nezpo­chybnitelná. V okolí stanic metra se rozproudil život a staly se přirozeným centrem lokality. A mohli jsme být ješ­tě dál. Rok 2018 je datem, kdy mohli cestující poprvé vystoupit z metra na ruzyňském letišti. Pokud by příprava prodloužené tra­sy metra pokračovala podle původních předpokladů a plánů.

„Po osmi letech stag­nace a přešlapování hlav­ního města, které neví, co chce a není schopné řešit páteřní dopravu v hlavním městě, vidím jedinou cestu: je nutné vrátit projekt dokončení met­ra na letiště zpátky na stůl,“ říká Jakub Stárek, kandidát na starostu Prahy 6 a do zastupitelstva hlavního města.

Podle před lety připravovaného pro­jektu se má metro z Motola vrátit zpět na Bílou Horu, odkud bude pokra­čovat na Dědinu, kde by dopravně obsloužilo sídliště pro 6 tisíc obyvatel, na Dlouhou míli a do Ruzyně. „Dlouhá míle je klíčovou stanicí, protože v jejím sousedství vznikne záchytné parkovi­ště pro Středočechy, kteří přijíždějí do Prahy za prací nebo zábavou,“ vysvět­luje Stárek. Konečná stanice metra na letišti je podle něj zce­la přirozeným řešením. „Podobně jako ostatní metropole, kde je letiště v těsném sousedství měs­ta, by i Praha měla mít spo­jení mezi letištěm a centrem města met­rem.

Je to rychlé, ekologické a kapacit­ní řešení, které v důsledku znovu odlehčí individuální i auto­busové dopravě na Evropské.“ Podle Stárka není projekt prodloužení metra konkurencí připravované rekonstrukce Buštěhradské dráhy. „Jde o dva rozdílné projekty, které jsou oba živo­taschopné. Buštěhradka opra­vu potřebuje naprosto nutně a rozumím zájmům starostů Kladna a okolí, kteří tlačí na moder­ní spojení metropole se středními Čechami. Bohužel, stát s opravou otálí již třicet let a zatím se pouze objevují nové a nové sliby a termíny. Nemůžeme se po takové době spoléhat na to, že by se doprava na letiště vyřešila tím­to způsobem.“

Stárek navíc upozorňuje, že hlavní město Praha má po letech stagnace na svých účtech dostatek peněz, aby přípravu výstavby metra mohlo začít financovat. „Za poslední čtyři roky se v Praze nepostavilo nic. A při vší úctě k plánům na připravovanou tra­su D říkám, že Praha 6 je stotisícové město, které na daních do rozpočtu hlavního města odvádí nejvíc peněz ze všech městských částí, a proto si zaslouží náležitou pozornost.“

Vyšlo ve Volebním zpravodaji ODS Praha 6, září 2018

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.