Připomínky k dokumentu Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029

Ropid po dlouhé době zveřejnil očekávaný dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“. Největší pozornost byla věnována námětu na přejmenování stanic metra a nelze se tomu divit. Pražané už mají dost všech změn a pokud se někdo rozhodne přejmenovat zažité názvy stanic metra, nemůže očekávat od Pražanů potlesk. Bohužel stránkou věnovanou zmíněnému přejmenování stanic metra byl dokument Ropidu poměrně degradován, až zesměšněn. A je to škoda.


Nešikovné bylo také načasování zveřejnění dokumentu po proběhnutých komunálních volbách, kdy dokument vzala na vědomí odstupující rada města v čele s Adrianou Krnáčovou a Petrem Dolínkem. Jak se k tomu postaví nové vedení města není jasné.

Zmíněné amatérské chyby mne mrzí z toho důvodu, že jinak považuji dokument Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029 za velmi pěkně propracovaný a nemám k němu žádnou zásadní výtku.

Než se dostanu k jednotlivým kapitolám zmíním, že o existenci připravovaného dokumentu jsem se dozvěděl v létě 2017. Na podzim, kdy už kolovala „hotová“ verze k připomínkování, jsem zaslal na Ropid žádost o poskytnutí dokumentu. Ropid měl strach, aby se dokument nedostal na veřejnost dřív, než budou vyladěné poslední připomínky. Zároveň se obával, že jej zájmová veřejnost a média „roztrhají na cucky“.

Přibližně v listopadu 2017 mne zástupce Ropidu s dokumentem podrobně seznámil. Už tehdy jsem na dokument reagoval kladně a chválil jsem, že v něm nejsou žádné nesmyslné změny a například u tramvají se nechystají žádné zásadní změny, pouze drobnosti s otevíráním nových tratí s návazností na současné linkové vedení. Domluvili jsme se, že nebudu po Ropidu požadovat jeho zveřejnění, abychom existenci dokumentu neohrozili – ač doba do zveřejnění trvala déle, než se předpokládalo. (Ve stejné době jsem požadoval také zveřejnění analýzy k tunelbusům, kterou v následujících dnech Ropid zveřejnil).

Verze zveřejněná v říjnu 2018 doznala několika připomínek v různých kapitolách, ale základ zůstal stejný, proto i mé kladné stanovisko k dokumentu se nemění.

Než se dostanu k vlastnímu připomínkování jednotlivých kapitol, chtěl bych za precizní zpracování pochválit vedoucího projektu Ing. Martina Fafejtu a jeho tým. Odvezli velký kus práce a já si jich vážím. Dovolím si říct, že se jedná o rozsáhlé dopravní dílo, které nemá v České republice obdoby. Ano, nikdo nemůže přesně vědět, co se bude dít v roce 2029, ale je důležité mít vizi a představu o tom, jak postupovat v rozvoji městské hromadné dopravy.

Ke čtení připomínek doporučuji si otevřít vždy jednotlivou část dokumentu Ropidu.

Část A – současná infrastruktura – dokument ke stažení

A.01 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZKRÁCENÍ INTERVALŮ NA LINKÁCH METRA

Krátké intervaly metra jsou základ. Těší mě, že se povedlo společnými silami zrušit pásmový provoz na trase C, jelikož tím docházelo k přeplňování dlouhých spojů v centrálním úseku. I s ohledem na budoucí metro D, které natáhne do metra nové cestující je potřeba se zaměřit na technické možnosti zkrácení intervalu na lince C, jelikož metro D se nebude stavět z centra města, ale z okraje Prahy k metru C, kde bude docházet k přestupu na současnou trasu.

A.02 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ÚPRAVY NOČNÍCH LINEK

Posílení víkendových nocí je potřeba a to především v centrální části města. Okrajové části Prahy se podařilo posílit už změnami v roce 2017. Osobně nevím, zda je lepší posilovat současný systém a nebo „nakreslit“ noční linkové schéma celé „na čisto“. V přeložené verzi chválím novou tramvajovou linku 90, které pojede především v centru města a odlehčí současným linkám. Změna linky 99 do trasy denní linky 9 podporuje myšlenku udělat některé linky celodenní. Kromě linky 9 se nabízí např. linka 22, v noci jedoucí jako číslo 57. U linky 58 si nejsem jistý, zda je potřeba noční obsluha trati Brusnice – Královský letohrádek a zda by nebylo lepší trasovat linku jedoucí nově do Podbaby přes Hradčanskou.

V autobusové dopravě jsem přímo nadšený z nových linek, které budou jezdit o víkendových nocích jednosměrně z centra na pražská sídliště Jižní Město, Chodov, Prosek, Letňany, Bohnice, Spořilov, Novodvorská, Lhotka a Stadion Strahov. To je elegantní a rychlé řešení, jak posílit hlavní noční směry o nočních víkendech. Prodloužení současných linek do dalších městských částí směrem k okraji Prahy je logické a bez diskuze.

A.03 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 1

Zkrácení intervalu 194 je důležité proto, aby se dala linka opravdu používat. Současný interval není zrovna lákavý.

A.04 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 2 a 3

Prodloužení linky 101 na Prahu 3 a k tramvaji do Husinecké je přínos.

A.05 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 4

Bez připomínek.

A.06 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 5

Linka 153 zajistí nové spojení, které dnes nelze MHD uskutečnit. Tedy místní zlepšení.

A.07 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 6 a 17

Linka 116 do Nebušic jezdí jen proto, že není kde jí ukončit. Vedení z Šáreckého údolí přes Nové Vokovice na Nádraží Veleslavín bude přínosné pro všechny. Šárecké údolí dojede na metro A oběma směry. Zároveň linka 225 přijde o Nové Vokovice a můžou se na ní nasadit kloubové vozy, což si Dědina zaslouží.

A.08 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 7 a 8

Nové obchodní centrum Letná bude obslouženo linkou 156, která „vymetá“ celé Holešovice, takže místní budou rádi. Také ti, co koupili byty v přístavu ocení novou linku 159. Pro studenty na Pelc-Tyrolce linka 187 pro návoz/odvoz k metru.

A.09 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 9, 18 a 19

Oblast Starých Letňan a Beranova ulice potřebuje nutně posílit. S rostoucí bytovou výstavbou je nabídka MHD nedostatečná a v současnosti neexistuje proklad linek 158 a 195. To má vyřešit posílení linky 158 do plného intervalu klasické denní linky. Trochu nešťastné vidím nahrazení linky 195 linkou 188, která bude mít ještě delší trasu, než současná linka 195 a tak budou nepravidelnosti na této kloubové lince v Letňanech ještě větší. Nevhodné je to také s ohledem na to, že se mají spoje linky 188 převlékat za linku 158 a tak zpoždění se bude předávat i z linky na linku. Pokud je snaha tvořit dlouhé linky přes celé město, nutností je v hlavních úsecích sídliště – metro zachovávat samostatnou linku, která pokryje výpadky dlouhé linky.

Poslání linky 182 do Kbel a Vinoře má také opodstatnění z důvodu rostoucí bytové výstavby v oblasti.

A.10 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 10

Kvituji prodloužení linky 146, která dostane větší význam a dojede až k metru. Oproti kritickému pohledu na prodloužení trasy linky 188, vidím jako správný krok pro malešické sídliště krátkou linku 199, která pojede v intervalech 2-3 minuty, tedy klasický napáječ na metro bez zbytečné dlouhé trasy přes půl města.

A.11 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 13

Nové sídliště na Zličíně získá autobusové spojení na metro, čímž se zlepší po mnoha letech dostupnost na MHD v této lokalitě.

A.12 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 16

Optimalizace midibusových linek, bez připomínek.

A.13 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – VÝCHODNÍ ČÁST PRAHY

Prodloužené a nové linky reflektují nově vznikající bytovou výstavbu, bez připomínek.

A.14 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – NOVÝ SMÍCHOV / SMÍCHOV CITY

Chystané změny v okolí Na Knížecí a Smíchovského nádraží si vyžádají změny v linkách MHD. Většina linek z Na Knížecí se přesune do nového terminálu Smíchovské nádraží. Za nevhodné považuji spojování linek 118+167, jelikož tím může docházet k předávání zpoždění a nepravidelnému provozu.

A.15 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZKRÁCENÍ INTERVALŮ NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH V DOPOLEDNÍM SEDLE

Jednoznačně pro. Dopolední interval 15 minut na autobusových linkách není nic příznivého a láká k použití automobilů, které zvládnou cestu rychleji.

A.16 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – NÁHRADA NEDĚLNÍCH GRAFIKONŮ SOBOTNÍMI

Nedělní dopoledne bylo posíleno v září, což byla opravdu nutnost. Časem třeba vyhodnotit a zvážit, zda celý sobotní jízdní řád aplikovat i v neděli.

A.17 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – NOVÁ KATEGORIE VOZIDEL AUTOBUSŮ NA LINKÁCH PID

Ano. V rámci efektivity provozu stojí za zvážení nasadit nejen dvoukloubové autobusy, ale také dlouhé nekloubové autobusy s délkou 15 metrů. Vozidla mají větší kapacitu než současné autobusy, čímž lze přepravit více cestujících a lehce prodloužit interval, čímž lze ušetřit pár autobusů a hlavně řidičů, kterých je na trhu nedostatek.

A.18 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – DOPRAVCI NA VYBRANÝCH LINKÁCH PID

Svazky linek pro soutěžení soukromým dopravcům, bez komentáře.


Část B – nová infrastruktura – dokumnet ke stažení

B.01 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI LEVSKÉHO – LIBUŠ, ZPROVOZNĚNÍ OBRATIŠTĚ BUS ŠABATKA

Bez připomínek

B.02 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI SMYČKA DEPO HOSTIVAŘ

Bez připomínek

B.03 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI DIVOKÁ ŠÁRKA – DĚDINA (Dědinská)

Bez připomínek

B.04 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – MODERNIZOVANÁ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ SMÍCHOV – RADOTÍN, ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – SLIVENEC

Bez připomínek

B.05 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – MODERNIZOVANÁ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ VRŠOVICE – HOSTIVAŘ, ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI SMYČKA ZAHRADNÍ MĚSTO

Bez připomínek

B.06 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI TEPLÁRNA MICHLE – SPOŘILOV (Choceradská)

Bez připomínek

B.07 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI MALOVANKA – STADION STRAHOV

Realizaci prodloužení linky 164 ze Polikliniky Petřiny na Malovanku by bylo dobré udělat dřív a nečekat na TT Strahov.

B.08 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI NÁDRAŽÍ PODBABA – SUCHDOL

Bez připomínek

B.09 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI VINOHRADSKÉ HŘBITOVY – SÍDLIŠTĚ MALEŠICE > „již v provozu tramvajové smyčky Depo Hostivař a Zahradní Město“

Bez připomínek

B.10 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ – PANKRÁC / BUDĚJOVICKÁ

Bez připomínek

B.11 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI SMYČKA TROJSKÁ

Bez připomínek

B.12 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A KOMUNIKACE DVORECKÝ MOST

Bez připomínek, kromě spojení linek 118+167 viz výše.

B.13 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ METRA D PANKRÁC – DEPO PÍSNICE
TRAMVAJOVÉ TRATI SMYČKA LIBUŠ > „již v provozu tramvajové tratě: Levského – Libuš, Pražského povstání – Pankrác / Budějovická, Dvorecký most“

Kromě špatně trasovaného metra D, o kterém jsem v minulosti několikrát psal, a tím i velkého množství autobusových linek v celé sídlištní oblasti, nemám k tomuto opatření nyní připomínky.

B.14 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – MODERNIZOVANÁ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ MASARYKOVO NÁDRAŽÍ – RUZYNĚ, NOVÁ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ RUZYNĚ – LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA > „již v provozu tramvajová trať Divoká Šárka – Dědina“

Chybějící prodloužení metra A. Potvrzuje se, že vlak nezajistí přepravu zaměstnanců letiště. Na letiště budou i nadále jezdit časté autobusové linky 119, 161, 191 a příměstské linky.

B.15 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI DĚDINA (Dědinská) – PADESÁTNÍK (Prague Airport Park) > „již v provozu tramvajová trať Divoká Šárka – Dědina“

Bez připomínek.

B.16 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI MUZEUM (Vinohradská) – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (Bolzanova)

Tramvajová trať Muzeum – Hlavní nádraží je velmi důležitá pro tramvajovou dopravu v centru Prahy. Chybí mě ale tramvajová trať Muzeum – Václavské náměstí (střed) a také chybějící oblouky na I. P. Pavlova z Ječné k Muzeum, které by byly důležité pro využívání trati v případě různých výluk v centru Prahy. Současný návrh neumožňuje objet trať Vodičkovu z jihu přes Muzeum a zůstává objezd pouze přes Staroměstskou.

B.17 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI KOBYLISY – SÍDLIŠTĚ BOHNICE

Vítám „napáječ“ 29 k metru C. Naopak z mého pohledu přebývá metrobusová linka 177, kterou ani tramvaje nevytlačí a její trasa Bohnice – Kobylisy – Ládví – Střížkov – Prosek okopíruje nejen metro, ale také novou tramvajovou trať.

B.18 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ZPROVOZNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI VOZOVNA KOBYLISY – DOLNÍ CHABRY – ZDIBY

Bez připomínek.

B.19 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – DOKONČENÍ MĚSTSKÉHO OKRUHU EXPRESNÍ AUTOBUSY 125, 126, 127 > „po realizaci všech předchozích dopravních opatření“

Realizace expresních linek by měla být zavedena dříve, než bude vybudovaný celý Pražský a Městský okruh. Linka 125 dokazuje, jak je tento koncept oblíbený a žádaný. V tomto případě rychlé a komfortní spojení Smíchova a Jižního Města bez nutnosti cestovat přes zaplněné centrum. Podobnou roli může sehrát linka 126 Dejvice – Prosek – Letňany, kterou Ropid ve své analýze tunelbusů vyhodnotil jako nejlepší. V rámci preference cestování městskou dopravou je nutné lidem nabízet také rychlá spojení. V současnosti je i přes kolony kolem tunelového komplexu Blanka rychlejší cesta autem z Prahy 9 na Prahu 6, než-li MHD.

Dále mě chybí v dokumentu linka 191 ve Strahovském tunelu spojující Smíchov a Petřiny, která taktéž obdržela nejvíce bodů od Ropidu. Osm z deseti.

Námět s linkou 127 se mě líbí a jako jediný musí počkat, až budou dokončeny komunikace Městského okruhu, po kterých by byla vedena.

Část C – mapové přílohy ke kapitolám A a B – ke stažení

Jak je vidět, žádné dramatické připomínky nemám a proto na závěr znovu pochválím celý tým Ropidu, který stojí za zpracováním velmi precizního dokumentu. Díky, pánové a dámy.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.