Brno spustilo řídicí informační systém nové generace

Dopravní podnik města Brna, a.s. po více než patnácti letech provozu zahájil obnovu řídicího informačního systému. Do konce roku 2018 by měla být vyměněna technologie nejen na dopravním dispečinku, ale především ve všech vozidlech městské hromadné dopravy. Dispečeři i řidiči díky němu získají přesnější informace i spolehlivější radiové spojení. Pojďme se podívat, co přinese samotným cestujícím.


Informovanost cestujících je pro nás na prvním místě

Ještě před několika lety existovaly některé informační kanály (například sociální sítě nebo část webových stránek věnující se mimořádným událostem) pouze ve formě myšlenky a u informačních panelů se teprve zkoušelo, co a s jakou přesností mohou zobrazovat. Dnes je považujeme za samozřejmost. Jak je ale zajištěno zobrazení správné informace ve správný čas a na správném místě?

Každé vozidlo o sobě zasílá v pravidelných intervalech důležité informace, např. svoji polohu, pojížděnou linku či aktuální cílovou stanici. Kvůli stavu současné radiové sítě, po které jsou data přenášena, dochází velmi často k výraznému zpoždění doručení této surové informace. Přičteme-li čas potřebný na její zpracování serverem a odeslání na panel, dochází tak k situacím, kdy vozidlo již dávno opustilo zastávku, na panelu je však stále vypsán jeho odjezd. V rámci RISII plánované zvýšení frekvence zpráv odesílaných z vozidla v kombinaci s novou technologií sítě, která zajistí spolehlivé a včasné doručení, celou situaci rapidně mění. Informaci o poloze vozidla tak bude mít server se zpožděním maximálně několika málo sekund a po jejím zpracování, například výpočtu zpoždění spoje oproti jízdnímu řádu, ji může ihned odeslat na informační panel nebo předat na aplikační rozhraní, ze kterého si data přebírá mobilní aplikace DPMBinfo.

Rychlejší a kvalitnější doprava

Nový systém přinese samozřejmě větší portfolio přesnějších informací a spolehlivější spojení také dispečerům a řidičům. Pokyny bude možné vydávat mnohem operativněji a zrychlí se tím řešení mimořádných událostí v dopravě, jejichž důsledkem obvykle bývá zpoždění na linkách MHD.

Řidiči budou mít na terminálu palubního počítače k dispozici nové funkce, které je budou upozorňovat na důležité skutečnosti týkající se výkonu jejich služby – přeložené zastávky, změny trasy z důvodu výluk či neočekávaných událostí či například garantované návaznosti na jiné spoje. Slibujeme si od toho výrazné snížení chybovosti lidského faktoru a tedy zvýšení kvality a plynulosti městské hromadné dopravy v Brně.


Viditelné výsledky již v provozu

I když přípravné práce byly zahájeny dlouho před začátkem roku 2018, fyzický výsledek viditelný pro cestující veřejnost se dostavuje teprve nyní. V ulicích města se začínají objevovat první vozy s elektronickými kurzovými čísly a nálepkou „Toto vozidlo je již vybaveno novým řídicím informačním systémem RISII“. Začíná také docházet k pozvolnému zpřesňování poskytovaných informací. Implementace systému by měla být hotova do konce roku 2018, část funkcí naběhne do úplného provozu až v průběhu roku 2019. Vy se s nimi budete moci seznámit nejen v běžném provozu při cestování hromadnou dopravou, ale také v rámci akcí plánovaných na rok 2019 v rámci oslav 150 let provozu MHD v Brně.

Publikováno v časopisu Šalina 9/2018, text:  Ing. Jan Havíř

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.