Zastávky na znamení ušetří počty řidičů a zrychlí cestování, říká mluvčí Ropidu

Koncem března vyplula na povrch informace, že by pražský ROPID chtěl všechny autobusové zastávky v Praze udělat na znamení a to už od července 2019. Poměrně rychlý nápad na změnu vyvolal u cestující veřejnosti odpor. Jaké výhody přináší zastávky na znamení vysvětlil čtenářům dopravního magazínu MHD86.cz tiskový mluvčí ROPIDU Filip Drápal.


Filip Drápal, tiskový mluvčí Ropidu

Pro příklad jsme vzali páteřní metrobusovou linku 136. Ta jezdí v častých intervalech z Čakovic na Jižní Město přes Vinohrady a Vršovice. Svou trasou je náchylná na zpoždění, ale zároveň přepraví velké množství cestujících. Nastala by úspora a zkrácení jízdní doby na této exponované linky, kdyby byly všechny zastávky na znamení?

Zkrácení jízdní doby v pracovních dnech mezi 6 a 20 hodinou u linky 136 neočekáváme, přínosem bude ale určitě zvýšení pravidelnosti provozu – možná eliminace minutových zpoždění a snazší snížení větších zpoždění. Mimo toto období nemáme komplexní data z průzkumů, takže lze jen odhadovat, podle zkušeností je průjezd každé zastávky tak 10-20 sekund úspora oproti zastavení, odblokování/otevření dveří a zase rozjezdu. Celkově by mohla být úspora v mimošpičkových obdobích v řádu jednotek minut, ale reálně se to bude vyhodnocovat (a více upravovat) až na základě skutečných dat od DPP. V tabulce jsou vyfiltrované zastávky linky 136, které nejsou na znamení, a příslušná procenta spojů bez obratu cestujících v pracovních dnech mezi 6. a 20. hodinou.

Zastávky na lince 136, které nejsou na znamení s uvedením % spojů bez obratu v pracovních dnech 6-20h (bez výstupu/nástupu cestujících)

Pokud bychom myšlenku zastávek na znamení opustili a všechny zastávky by byly stálé, naopak by k dnešní jízdní době pravděpodobně tak aspoň 2 minuty navíc musely přibýt (všechny stávající zastávky na znamení na trase 136 mají dle průzkumů poměrně vysoké procento spojů bez obratu). U linek, které stále více trpí kolonami a zdrženími na křižovatkách, naopak sjednocený charakter zastávek umožní nenavyšovat počet řidičů a vozidel k udržení přijatelné spolehlivosti takové linky.

Lze odhadnout, zda může pomocí všech zastávek na znamení dojít ke snížení počtu potřebných řidičů při současných výkonech? Tzn. zda může dojít v některém provozním období k takovému zrychlení linky, že bude potřeba méně autobusů na jednotlivých linkách? Nebo bude zkracován interval u jednotlivých linek?

Ano, k takové úspoře by mělo dojít zejména ve večerním a víkendovém provozu. U některých linek při stávajících jízdních dobách a požadavcích na polohy spojů kvůli prokladům a návaznostem dochází v konečných zastávkách k tomu, že se zde odjíždějící a přijíždějící vůz téže linky míjejí a následně je zde přestávka v celé délce intervalu. Při zkrácení jízdních dob by zde přijíždějící vůz mohl mít pouze krátký vyrovnávací čas a následně opět pokračovat po trase zpět (týká se především období s vysokou pravidelností provozu). Každopádně to ale nelze paušalizovat – naopak u některých linek může dojít zkrácením jízdní doby pouze k prodloužení zasloužených přestávek řidičů na konečných.

Prioritně bude pravděpodobně zachován stávající interval, zkracování intervalu je limitováno proklady a návaznostmi na metro a zpravidla je nutno zároveň měnit jízdní řády více provozně spolu souvisejících linek. V případě nutnosti ovšem zkrácení jízdní doby plynoucí z možnosti projet některé zastávky může umožnit zvýšení počtu spojů při zachování stávajícího počtu řidičů a vozů. Zastávky na znamení pomohly například při prodloužení trasy linky 220 v logistické zóně Horní Počernice zachovat stávající jízdní doby, rozsah provozu a počet nasazených vozidel.


Uvažujete po vzoru Německa o plošném zavedení zastávek na znamení i u tramvají?

Ne, režim u tramvají se nemění (většina zastávek stálých, vybrané méně vytížené charakter „na znamení“).

Jak jsou postihování řidiči autobusů, kteří v zastávce nezastaví? Stává se často například v situaci, kdy v zastávce stojí autobus a druhý využívá tento moment k předjetí v domnění, že když jede podobnou trasu, nikdo do něj nebude nastupovat.

Na základě stížnosti cestujícího a po prokázání GPS sledováním vozidel (AUDIS/MPV) je dopravci udělena sankce. V případě četnějších stížností na konkrétní řidiče jsou do terénu vysíláni naši kontroloři.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.