Praha 6 vyhlásila dopravní nouzi a upozorňuje na nečinnost magistrátu

Zastupitelstvo městské části Praha 6 přijalo 13. června usnesení, kterým vyhlašuje stav dopravní nouze. Zastupitelé upozorňují na nečinnost magistrátu a chybějící dopravní stavby. Stotisícová městská část patří mezi málo měst, která nemají žádný obchvat pro odklon tranzitní dopravy. Přitom do městské části ústí dvě dálnice a další dva silniční přivaděče ze severních satelitů Středočeského kraje.


V Praze 6 chybí vybudovat silniční radiála, která propojí Městský a Pražský okruh. Zároveň „Šestka“ trpí kolonami vozidel z důvodu nedokončeného Městského okruhu a chybějící severní částí Pražského okruhu mezi dálnicemi D7, D8 a D10.

Nedostatečná je i kolejová doprava. Ve směru na Kladno chybí kapacitní železniční spojení. Metro A zůstává ukončené v Motole a dosud se nezačalo stavět jeho prodloužení ve směru Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle a Letiště Ruzyně. Přitom byla před časem vypracována studie. Tramvajová doprava slouží dobře potřebám místních, ale chybí protažení současných tras blíže k okraji Prahy a vybudování kapacitních záchytných parkovišť P+R.

„Abychom ochránili obyvatele Prahy 6, jsme nuceni začít fungovat jako jakýsi ostrov s omezenou propustností. Mnoha lidem tím nepochybně znepříjemníme život, jedná se ale o dokončení klíčových a strategických staveb magistrátu, který už musí začít konat,“ dodává Jiří Lála (ODS), místostarosta Prahy 6 pro dopravu, který dostal od zastupitelů za úkol připravit záměr preference autodopravy pro rezidenty na území Prahy 6.

„Už nemůžu dál zavírat oči nad tím, jak naše městská část trpí pod náporem vozidel, která zde cestu nezačínají, ani nekončí. Před volbami jsem slíbil, že udělám vše proto, abych ulehčil dopravě na Šestce tak, aby pro nás nepředstavovala bolest. Slíbil jsem dostavbu městského okruhu, slíbil jsem, že přestaneme být tranzitní čtvrtí.
Zcela nás ale ochromila nečinnost pražského magistrátu. Výsledky všichni známe: ucpaná Patočkova, v Holešovicích nemají auta kam odjíždět, nekonečné kolony kam oko dohlédne,“ říká Jakub Stárek (ODS), statutární místostarosta Prahy 6.
„Vyzývám tímto pana primátora za všechny obyvatele Prahy 6 – začněte s tím už něco dělat! Rozhýbejte dostavbu okruhu! Tři čtvrtě roku od voleb se nestalo vůbec nic. Držíte kurz? Zatím bohužel pouze kotvíte v přístavu.
Zbylo nám tak jediné: vyhlásit Stav dopravní nouze. Jsme nuceni vyzkoušet a otestovat i světelné závory na hlavních přivaděčích, tedy Karlovarské a Podbabské ulici. Měly by podle všeho ulehčit jízdu vozidlům z naší městské části, protože ti jsou pro nás pochopitelně na prvním místě. Tyto závory by totiž měly umožňovat vjezd do některých částí jen občanům s trvalým bydlištěm na Šestce. Ano, až sem musíme zajít, až tak je situace důsledkem nečinnosti magistrátu špatná,“ dodává Jakub Stárek.

Seznam všech opatření, které Praha 6 požadujeme po magistrátu:

 • Vyvíjet tlak na dokončení Silničního okruhu kolem Prahy
 • Pokračování přípravy Městského okruhu v navazujících částech (Balabenka)
 • Okamžité zahájení přípravy realizace Břevnovské radiály v zahloubené variantě
 • Realizace TT Dědina a Suchdol včetně navazujících P+R a TT Strahov a odbočky Trója – Bohnice – Kobylisy
 • Vyvíjet tlak na modernizaci železniční trati Praha – letiště – Kladno včetně navazující P+R v Praze i Středočeském kraji
 • Prověření možnosti prodloužení metra A Nemocnice Motol – Bílá Hora – Dědina – Dlouhá Míle, příp. letiště s finanční participací státu
 • Realizaci rozšíření Horoměřické včetně napojení na P+R
 • Řešení návrhu na zavedení emisních zón v Praze, kde celá Praha 6 uvnitř Pražského okruhu bude zahrnuta do nízko-emisní zóny
 • Realizaci zavedení mýta pro vjezd do Prahy pro mimopražská vozidla
 • Realizaci obchvatu Vítězného náměstí (Evropská – Svatovítská, KES)
 • Zadání studie obchvatu Vítězného náměstí (Evropská – Podbaba, KEP)
 • Revitalizaci Vítězného náměstí
 • Zavedení expresních autobusových linek používajících městský okruh s preferencí na vjezdech do tunelu
 • Zavést ZPS na celém území Prahy 6

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.