Mobilní signál v metru se rozšířil o úsek Muzeum – Nádraží Holešovice

Vysokorychlostní mobilní síť LTE mohou v testovacím provozu od dnešního dne nově využívat také cestující na trase C pražského metra v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice. V následujících týdnech budou operátoři technologii ještě odlaďovat podle aktuálního provozu. Zákazníci tak mohou využívat mobilní služby poslední generace celkem v 16 stanicích a přilehlých tunelech na trasách A a C pražského metra.


Mobilní operátoři ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a společností CETIN intenzivně pracují na dalším pokrývání pražského metra vysokorychlostní sítí LTE. Do konce března příštího roku se síť rozšíří do dalších 16 stanic a přilehlých tunelů na trasách A a B. Tímto krokem budou pokryty stanice v širším centru hlavního města, které z pohledu prací zároveň patří k těm nejobtížnějším. Všechny zainteresované subjekty dělají maximum pro to, aby se kompletní pokrytí metra sítí LTE podařilo dokončit již na konci roku 2021. DPP současně koordinuje ve spolupráci s mobilními operátory přípravu projektu nové trasy D tak, aby pokrývání nových úseků metra signálem 4G bylo již organickou součástí výstavby.

Polovina stanic již do konce března 2020

V současnosti mohou cestující využívat mobilní služby ve standardu 4G již v 16 stanicích a přilehlých tunelech v úsecích Bořislavka – Nemocnice Motol (4 stanice) na trase A, na trase C v úseku Muzeum – Roztyly (8 stanic), a ode dneška také v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice (4 stanice).

V současné době konsorcium provozovatelů mobilních sítí ve spolupráci s DPP pokračuje v pokrývání dalších stanic a přilehlých tunelů metra v centru města. Do konce března 2020 se signálu ve standardu 4G dočkají cestující také v dalších 16 stanicích na frekventovaných úsecích v centru Prahy: v 6 stanicích na trase A mezi Muzeem a Dejvickou a v 10 na trase B mezi Smíchovským nádražím a Palmovkou. Do konce prvního čtvrtletí příštího roku se tak standard 4G rozšíří do celkem 20 stanic metra. Cestující tak budou moci již záhy využívat vysokorychlostní síť LTE v celkem
32 stanicích metra a přilehlých tunelech, což je více než polovina celého rozsahu pražské podzemní dráhy.

K pokrytí sítí LTE v celém rozsahu metra tak zůstane dovybavit nejmodernějšími zařízeními ještě
29 stanic a přilehlých tunelů. Původní plán počítá s pokrytím signálu ve standardu 4G ve všech úsecích nejpozději do konce roku 2022. Budou-li práce pokračovat stejným tempem jako doposud, je pravděpodobné, že cestující budou moci využívat signál 4G ve všech úsecích metra již na sklonku roku 2021.

Díky novému vedení v DPP můžeme konečně využívat vysokorychlostního pokrytí na dalším úseku pražské sítě metra. Aby MHD využívalo skutečně co nejvíce lidí, musí být rychlá, spolehlivá, cestující se v ní musí cítit dobře a je důležité, aby také měli možnost využívat vymožeností moderní doby, jakou LTE pokrytí bezesporu je,“ doplňuje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

V metru máme tři hlavní priority: novou trasu D, revitalizace a bezbariérovost stanic a v neposlední řadě pokrytí všech úseků metra vysokorychlostní mobilní sítí LTE. Zapadá to do strategie DPP i Magistrátu hl. města Prahy, aby se MHD stala silným konkurentem dopravy individuální. Bez spektra základních služeb, ke kterým signál rychlé mobilní sítě jednoznačně patří, a které jsou standardem v podzemních drahách metropolí nejen na západ, ale bohužel už také na východ od našich hranic, bude významná část občanů stále preferovat automobilovou dopravu,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Žijeme v on-line době, signál v pražském metru měl být už dlouho samozřejmostí, v této oblasti Praha bohužel o několik let zaspala. Jsem proto rád, že se v současnosti daří urychlovat instalační práce a alespoň po úsecích zlepšovat cestujícím komfort a umožnit jim vyřídit si běžné on-line povinnosti i během jízdy. Pevně věřím, že stejným tempem budou operátoři postupovat i v dalších měsících, aby celé metro bylo pokryto LTE sítí již do konce roku 2021. Z naší strany pro to uděláme maximum.

Fakta a zajímavosti z pražského metra

Na vlastní náklady. Konsorcium operátorů a společnosti CETIN pokrývá pražské metro 4G technologií na vlastní náklady. Výstavbu koordinuje společnost T-Mobile Czech Republic. Pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi stojí v průměru 10 milionů Kč v závislosti na jeho délce.

Je to dálka. Nejdelší i nejkratší mezistaniční úsek v pražském metru se nachází na trase C. Největší vzdálenost (2 748 m) je mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy, kde ani obhlídku není možné stihnout za jednu noc, ale je třeba ji rozdělit na dvakrát. Na druhou stranu nejkratší úsek (425 m) vede ze stanice Muzeum C na Hlavní nádraží.

Pouze v noci. Výstavba LTE sítě může v metru probíhat pouze v noci, v krátké době necelých tří hodin, kdy vlaky nejezdí. Výstavbu je třeba koordinovat s probíhající rekonstrukcí některých stanic
a tunelů, které mají přednost, a během kterých síť LTE instalovat nelze. Každou noc pracuje v metru na několika místech najednou na 70 techniků operátorů. K instalaci a montáži sítě LTE do jedné stanice je potřeba 50 hodin (+ hodiny příprav před samotným vstupem do tunelu), pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi zabere 2 měsíce v obou směrech.

Mramor, beton, litina… Ed Sheeran. Během výstavby technici narážejí na nečekané problémy. Během jednotlivých fází výstavby samotného metra bylo používáno nejrůznějších materiálů a postupů, to do značné míry komplikuje instalační práce. Téměř platí, že co tunel či stanice, to jiný materiál: na hloubené stanice se využíval beton, ve stanicích a tunelech ražených pak byla primárně využívána litina. Neočekávaná kombinace materiálů přináší občas překvapení a do značné míry komplikuje instalační práce.

Do výstavby sítě LTE zasáhl například i červnový extra koncert Eda Sheerana v Letňanech. Provoz metra byl prodloužen do ranních hodin, aby bylo možné po koncertě rychleji přepravit diváky zpět domů, což samozřejmě znamenalo výpadek v plánovaných instalačních pracích.

Trasa D

Smlouva s Dopravním podnikem hl. m. Prahy podepsaná v roce 2018 zahrnuje pokrytí jak existujících tras, tak i postup v případě rozšíření metra o další nové stanice či úseky. V takovém případě mohou operátoři požádat o rozšíření služebnosti i na nově budované stanice a tunelové úseky. Všechny zúčastněné strany v současnosti společně koordinují další kroky tak, aby pokrývání plánované trasy D probíhalo již během výstavby nového metra.

Konsorcium operátorů si úspěšně vyzkoušelo spolupráci na trasách A, B i C, a je připraveno zkušenosti využít při pokrývání trasy D. Rádi bychom se do příprav výstavby nové trasy zapojili hned od počátku, což výstavbu učiní opravdu efektivní,“ vysvětluje za Konsorcium operátorů Lubor Žatko, manažer rozvoje sítí a delivery T-Mobile a Slovak Telekomu, a dodává: „Jménem operátorů bych rád poděkoval všem kolegům na straně dopravce i města za dosavadní spolupráci. Věřím, že i v následujících měsících a letech budeme schopni si vycházet při výstavbě vstříc a společně nacházet ta nejlepší řešení pro naše zákazníky.“

TZ: DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)