Vozovna Střešovice slaví 110 let. Na sobotu se chystá speciální program

Vozovna Střešovice za 110 let svého fungování od 24. října 1909 poskytla střechu nad hlavou tisícům dopravních prostředků. I když je „až“ druhou nejstarší pražskou vozovnou, jako jediná si zachovala svou podobu takřka beze změn. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) při příležitosti oslav 110. výročí této vozovny připomene její architekturu a historii. Připravil atraktivní doprovodný program, který potěší nejednoho příznivce dopravy. DPP na speciální jízdy vypraví historické vozy a zve návštěvníky také na jízdu plnou smíchu. K jubileu vozovny Střešovice DPP vydal speciální brožuru, kterou lze zakoupit ve Fanshopu DPP.


„Vozovna Střešovice je unikátní a cennou ukázkou dobové dopravní architektury a technického zázemí. Její hala, na které jsou díky postupnému rozšiřování patrné tři různé stavební postupy a typy střešních konstrukcí, se dochovala prakticky v původní podobě. V současnosti se v ní nachází Muzeum MHD, jež návštěvníky pravidelně provází historií pražských tramvají. V rámci oslav nyní zveme všechny na výstavu rozšířenou například o nahlédnutí do mysli tvůrce tzv. šlapací tramvaje, která se však z pochopitelných důvodů neujala,“ říká Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla.

Tramvaje T3 určené pro komerční jízdy

Historie vozovny sahá téměř k počátkům zavedení celého pražského tramvajového provozu. Důvodem ke stavbě vozovny byl v první dekádě 20. století velmi rychlý rozvoj tramvajové sítě, kdy nové tratě rychle pronikaly za tehdejší hranice Prahy. S ohledem na další předpokládaný rozvoj kolejové sítě, kdy bylo rozhodnuto o směřování tramvajové tratě k Brusce (Hradčanská) a dál ke Střešovicím, nakonec Elektrické podniky vybraly nový pozemek na samotném konci, který patřil královské kanonii premonstrátů. O zakoupení pozemku o rozloze 4 300 čtverečních sáhů rozhodla městská rada 26. července 1907. Stavba vozovny byla zahájena 26. října 1908 a dokončena byla během necelého roku, 24. října 1909 pak vozovna zahájila provoz.

Během více než sta let se ve střešovické vozovně vystřídalo mnoho tramvajových vozidel a byly odtud vypravovány i různé linky. Na počátku vypravovala vozovna 12 vlaků linky č. 11, která zde měla konečnou stanici. Brzy k ní přibyly i vlaky linky č. 5. V polovině roku 1915 již vozovna vypravovala celkem 21 motorových a 10 vlečných vozů, celkem tedy 31 vozů. Příslušelo do ní 85 dopravních zřízenců. Přidělené linky i počty udržovaných vozů se během let často měnily.

Již v prvním projektu vozovny se počítalo s možností budoucího rozšíření. Jakmile se zlepšila hospodářská situace po skončení světové války, začaly Elektrické podniky znovu stavět nové tratě a rozšiřovat i potřebný vozový park. Současně bylo možné přikročit i k postupnému prodloužení tratě v úseku Nádraží v Brusce – Vozovna Střešovice. Druhá kolej byla dokončena 12. června 1920. Rozšíření vozovny bylo dokončeno 15. února 1931 a její kapacita se tak rozšířila na 129 vozů. Ve třetí lodi byla zřízena kovářská výheň s vysokým komínem.

Vozovna Střešovice se dokonce stala v druhé polovině třicátých let 20. století prvním objektem Elektrických podniků, který poskytoval deponační a technické zázemí pro pražské trolejbusy. Pro tehdy nový dopravní prostředek byla vyhrazena část 1. lodě v rozmezí prvních dvou kolejí, které nebyly podsklepeny. Trolejbusový provoz ve vozovně byl ukončen 1. září 1959. Trolejové vedení bylo následně zdemolováno.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se začalo uvažovat o zrušení střešovické vozovny. Mezi hlavní argumenty patřila změna dopravních poměrů v Praze po zavedení metra a především uvažovaná výstavba Strahovského tunelu a navazujících dopravních staveb. Očekávalo se další velké zvýšení již tak rostoucího automobilového provozu před vozovnou, kdy se manipulace s tramvajovými vlaky začala považovat za nežádoucí. Vážně se uvažovalo o demolici areálu a využití pozemku k jiným účelům. Nakonec ale převážila představa, že do vozovny bude přestěhována sbírka historických tramvají, která byla v té době umístěna ve vozovně Vokovice. Velkou roli tady hrála skutečnost, že vozovna Střešovice byla v té době jedinou provozní vozovnou, která se dochovala v původní podobě z počátečního období pražských elektrických drah. Proto Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo 12. prosince 1991 celý areál za kulturní památku. Muzeum městské hromadné dopravy v Praze bylo slavnostně otevřeno 14. května 1993.

Doprovodný program

Oslavy 110. výročí vozovny Střešovice budou nabité zábavou, zajímavostmi i vyjížďkami za historií. Doprovodný program odstartoval 16. října, a to netradiční komentovanou prohlídkou celé vozovny, která odhalila mnohá tajemství a návštěvníky zavedla i na běžně nepřístupná místa. „Vajíčkem“ (vlečný vůz č. 638) nebo „malým vamberákem“ (vlečný vůz č. 728) se cestující budou moci projet v sobotu 19. října od 10:00 nebo 13:30. Přistaven bude i motorový vůz č. 297. Vajíčko a motorový vůz jsou stejně staré jako vozovna, tedy 110 let. V sobotu 11:00 a 14:30 hodin vyjede na projížďku po Praze autobus Karosa ŠM 11, legenda pražských autobusů od šedesátých do osmdesátých let minulého století.

Karosa ŠM 11 odpočívající mezi historickými jízdami

Podvečer pak bude věnován jízdě ve velkém stylu. Zájemci se totiž budou moci vydat na luxusní jízdy Prahou v T3 Coupé, které začnou v 17:00 a 18:30. Na poslední říjnové úterý 29. října je pak připraven výlet prošpikovaný humorem. Zatímco tramvaj Měsíček bude lákat k posezení, dva lidé tu určitě stát nebudou. Své stand-up vystoupení tu předvede dámská sehraná dvojice KOKO Comedy. Představení začíná v 19:00 na zastávce Vozovna Střešovice v Muzeu MHD.

T3 Coupé na Pohořelci při první jízdě pro média

Kromě doprovodného programu muzeum představí nově instalovanou výstavu věnovanou vozovně a její 110 let dlouhé historii. Ta zde bude k vidění od soboty 19. října. Novinkou bude výstavka věnující se Sylvestru Krnkovi a jeho šlapací tramvaji, kterou v roce 1895 předvedl na Národopisné výstavě v Praze. Další nově zřízené výstavní panely budou věnovány silničním vozidlům a vagónům metra, které jsou v současné době v depozitáři.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)