Studie prověří možnost prodloužení tramvaje do Letňan

V posledním roce se mluví o velkém rozvoji tramvajové sítě v Praze. Oprašují se nejrůznější projekty z minulosti a zároveň vznikají i nové. Mezi nejnovější patří námět na prodloužení tramvajové tratě do Letňan. Tento návrh podpořil Výbor pro dopravu MČ Praha 18 Letňany.

Zadaná studie má za úkol prověřit, kudy by bylo nejvhodnější tramvaj vést. Hlavním cílem má být obsluha plánovaného sídliště Avia Letňany, které vznikne severně od ulice Veselská směrem k Čakovicím. Zároveň se v Letňanech nachází velké obchodní centrum a plánuje se i další obytná výstavba mezi ulicemi Tupolevova a Kbelská.

Kromě prodloužení tramvajové tratě ze smyčky Sídliště Ďáblice, podél Veselské ulici, do budoucího nového sídliště Avia Letňany se nabízí úvaha na tratí i k metru Letňanech. Ta by zlepšila obslužnost současného letňanského sídliště, obchodního centra a už zmíněné výstavby mezi ulicemi Kbelská a Tupolevova.

V Praze se v současnosti uvažuje nad prodloužením tramvajové tratě například z Divoké Šárky na Dědinu, z Malovanky na Strahov, z Podbaby na Suchdol. Ambiciózní je také návrh na tramvajové propojení Kobylisy – Bohnice – Podbaba (Dejvice). Právě toto propojení by bylo zajímavé v souvislosti s prodloužením tramvaje do Letňan. Vzniklo by nové severní propojení Prahy 18, Prahy 8 a Prahy 6. Tramvajové propojení by částečně nahradilo neexistenci tunelbusu 126, který je plánován v trase Letňany – Prosek – Dejvice.

Podrobněji se o záměru dozvíte v Dopravním podcastu:

Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou