Tramvaje Škoda 15T mají být přesunuty do Strašnic. Snížení jejich maximální povolené rychlosti DPP vyvrátil

Tramvaje Škoda 15T přidělávají pražskému dopravní podniku (DPP) další vrásky. Prosakují informace, že vozy mají být přesunuty do jiných vozoven. Důvodem má být snížení jejich maximální dovolené rychlosti na 40 km/h. Tiskový mluvčí DPP Daniel Šabík tuto informaci pro dopravní magazín MHD86.cz popřel sdělením: „Snížení rychlosti u tramvají 15T neplánujeme“.

Podle několika zdrojů redakce mají být desítky vozů Škoda 15T koncem listopadu hromadně převezeny z vozovny Pankrác do vozovny Strašnice. Důvodem má být skutečnost, že na tramvajové trati do Modřan je nejvyšší povolená rychlost 60 km/h. Pokud by vyšlo nařízení, že tramvaje Škoda 15T smějí jet maximálně rychlostí 40 km/h, na zmíněné rychlodrážní trati by zpomalovaly tramvaje Škoda 15T provoz ostatních souprav. Výměnou mají být přesunuty částečně nízkopodlažní vozy T3.PLF, tzv. Wany, ze Strašnic na Pankrác.

Na otázku, zda se plánuje přesun tramvají Škoda 15T do Strašnic s ohledem na rychlodrážní trať do Modřan (kam jsou hojně vypravovány tramvaje z vozovny Pankrác) Daniel Šabík z DPP neodpověděl.

Od pondělí se mají rozeběhnout další opravy. „Začneme v kolech tramvají 15T ForCity měnit stávající pryžové segmenty za nové, které jsme pod dohledem Drážního úřadu testovali do letošního července, a které v testech vykázaly nejlepší parametry a jejichž použití schválil Drážní úřad. Chystáme k tomu tiskovou zprávu, kterou plánujeme vydat v pondělí 25. 11. 2019,“ sdělil na dotaz Šabík.

„Co se týká nákladů, jeden pryžový segment stojí 150 Kč a do kola pro tramvaj 15T jich je potřeba 20 kusů. Celkové náklady na výměnu pryžových segmentů jednoho kola jsou tak 3 000 Kč. Na základě kontinuálního měření máme u tramvají 15T vytipováno 120 kol, u kterých budeme měnit stávající pryžové segmenty za nové, schválené Drážním úřadem,“ dodává Daniel Šabík (DPP)

Zda existuje záložní plán, jak budou jezdit tramvajové linky, pokud by muselo dojít k odstavení všech 250 tramvají řady Škoda 15T odpovídá Daniel Šabík pro MHD86.cz: „Všechna technicko-provozní opatření, která jsme u tramvají 15T zavedli či zavádíme, včetně výměny pryžových segmentů, mají za cíl odstranit potenciální vady kol. O jednotlivých opatřeních informujeme Drážní úřad, který jejich použití schválil. Proto nepředpokládáme, že by k odstavení všech 250 tramvají 15T mělo dojít.“

Když v září, či v říjnu hodnotil Milan Slunéčko (vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje DPP) pro Českou televizi situaci s tramvajemi 15T na škále 1 (nejlepší) až 10 (nejhorší stav) hodnotou 6, bylo by zajímavé znát současné hodnocení. Bohužel na tuto otázku nepřišla z dopravního podniku konkrétní odpověď. „Hodnocení ponechme na dobu, až dokončíme výměnu pryžových segmentů,“ uzavírá Šabík.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.