DPP získal 3. místo v soutěži Ambasador kvality

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal letos jako jediný dopravce titul Ambasador kvality České republiky. V kategorii veřejný sektor obsadil třetí místo, ocenění za druhé a první místo putovala do rukou zástupců správy měst ČR.  Soutěž Ambasador kvality, kterou každoročně organizuje Česká společnost pro jakost, je určena pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.  Letos byla nově rozšířena také o kategorii veřejný sektor.

K hlavním kritériím, která v soutěži Ambasador kvality hodnotitelé posuzovali, patřila strategie a plánovaní organizace, řízení procesů, kvalita, udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost, ochrana životního prostředí, nebo například aktivity vedení organizace na podporu povědomí zaměstnanců o kvalitě, zvyšování výkonnosti a neustálé zlepšování. U DPP hodnotitelé vysoce oceňovali stabilní systém řízení kvality, propracovaný systém standardů kvality, aktivity ve vzdělávání a připravenost v oblasti environmetálního managementu.

„Našim posláním je provozovat vysoce spolehlivou a komfortní MHD, která bude svou pohodlností a rychlostí konkurovat individuální automobilové dopravě. Chceme tak ulehčovat a zpříjemňovat cestujícím přesun v rámci hlavního města, stejně tak poskytovat kvalitní pracovní prostředí svým zaměstnancům. Zasazujeme se o to, abychom mohli zajišťovat služby v té nejlepší možné kvalitě. Snažíme se udržovat krok s inovacemi, ale i výzvami v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Těší nás, že tato naše snaha našla docenění nejen mezi cestujícími, ale i mezi odbornou veřejností,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP, který cenu převzal a dodává: „Je to zároveň potvrzením, že pražská MHD skutečně patří mezi ty nejlepší na světě.“

„V rámci hodnocení jsme identifikovali silné stránky DPP, jako je například důraz na zlepšování a inovace, propracovaný systém vyřizování podnětů zákazníků, spolupráce se školami, a to jak ve formě stipendií, tak přednáškových činností, propracovaný systém náborů a zaškolování, nadprůměrné kvalitativní výsledky, dobré předpoklady pro zavedení a certifikaci systému environmentálního managementu, a především robustně nastavený systém managementu kvality,“ říká Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost.

Slavnostní předávání letošních ocenění Ambasador kvality, ale i  dalších soutěží vyhlašovaných Českou společností pro jakost, proběhlo v rámci mezinárodní konference s mottem „Make Quality Great Again!“. Mezi dalšími oceňovanými kategoriemi figurovaly např. cena za podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje, cena osobnosti, která se mimořádně zasloužila o rozvoj péče a kvalitu v naší zemi, mezinárodní cena inovací nebo manažer kvality roku.

TZ DPP, foto: Česká společnost pro jakost