DPP hledá nové řidiče. Nabízí náborový příspěvek až 50 tisíc korun

Informační den pro všechny uchazeče na pozice řidičů autobusů MHD, organizovaný Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP), se koná
již tuto sobotu 15. února 2020. Akce proběhne v budově autoškoly DPP na Praze 10, kde se zájemci mohou dozvědět podrobné informace o dané profesi. Všichni zájemci jsou zváni na prezentace v 10:00 a ve 13:00 hodin. Na veškeré dotazy budou odpovídat odborní zaměstnanci DPP.

V rámci setkání bude spuštěn i náborový program, díky němuž budou mít řidiči autobusů, kteří splňují podmínky (zejména platný řidičský průkaz skupiny D a průkaz profesní způsobilosti řidiče), nárok na náborový příspěvek až 50 000 Kč.

Účelem události je poskytnout všem aspirantům detailní informace týkající se řidičské práce pro Dopravní podnik. V úvodu budou přítomným vysvětlena základní poučení o právním vztahu nového zaměstnance DPP, kvalifikačních dohodách a přehledu platné legislativy obecně. Objasněny budou i mzdové podmínky a přehledy příplatků. Podnik má dlouholetou tradici a poskytuje stabilní zázemí pro svůj personál, což s sebou nese i mnohé benefity. I jejich výčet bude součástí úvodních informací.

Odborníci z DPP seznámí všechny zájemce s odbavovacím a informačním systémem v autobusech, ale dozví se také třeba jak komunikovat s cestujícími při řešení různých podnětů. Vysvětleny budou i typy pracovních směn a jejich délky. Všichni přítomní budou obeznámeni i s činností výpravny, vozovým parkem a střediskem garážmistrů. Pokud se uchazeči či uchazečky rozhodnou, že chtějí usednout za volant pražských autobusů, čeká je přezkoušení z jízdy na vozidle, na které vlastní řidičské oprávnění, lékařská prohlídka a dopravně psychologické vyšetření. Přezkoušení z jízdy bude možné absolvovat už během informačního dne přímo na místě v Ústředních dílnách Dopravního podniku.

V sobotu také spouštíme náborový program, který jsme zavedli jako nadstavbu všech stávajících zaměstnaneckých výhod. Noví řidiči autobusů budou mít po splnění podmínek nárok na náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč,“ říká Zuzana Větrovcová, vedoucí odd. Výběr a nábor zaměstnanců.

Na příspěvek dosáhnou ti, kteří do 30. června 2020 či do naplnění stavu volných míst, podepíší pracovní smlouvu s DPP na pozici řidiče autobusu s plným pracovním úvazkem. Uvedená částka bude vyplacena po odpracování 1 000 pracovních hodin. Podmínkou je platný řidičský průkaz skupiny D a průkaz profesní způsobilosti řidiče. Pracovníci se také musí zavázat ke spolupráci na dobu minimálně 3 let.

Informační den je určen jak pro vlastníky řidičského oprávnění pro skupinu B a C s platným průkazem profesního osvědčení i bez něj. Samozřejmě jsou na akci vítáni také řidiči, kteří již řidičské oprávnění pro skupinu D vlastní. Uchazeči o povolání s řidičským oprávněním B nebo C budou moci skupinu D získat po nástupu do DPP. Řidičský kurz budou moci absolvovat zdarma v předem dohodnutém termínu.

TZ DPP