Proběhla zatěžovací zkouška železničního mostu u Zahradního Města

V rámci optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží buduje Metrostav nový železniční most přes Průběžnou ulici. Nově pod mostem povede široká komunikace s vlastním tramvajovým pásem, který bude oddělen od automobilové dopravy.

Do budoucna vznikne v prostoru mostu přestupní uzel mezi vlakovou, tramvajovou a autobusovou dopravou. Zastávky MHD budou propojeny schodišti, výtahy a eskalátory s novou železniční zastávkou na mostě.

Zátěžová zkouška nad ulicí Průběžná. Zdroj: Metrostav
Zátěžová zkouška nad ulicí Průběžná. Zdroj: Metrostav

Aktuálně je dokončena větší část hrubé stavby mostu, na kterém bude zprovozněna první kolej. Zákonnou podmínkou jejího uvedení do provozu je provedení statické zatěžovací zkoušky, která byla provedena 21. dubna.  V jejím rámci  najely na most dva železniční jeřáby EDK750 o celkové hmotnosti  291 t. Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT přitom měřili deformace nosné konstrukce mostu. Již z předběžných výsledků vyplývá, že zjištěné průhyby jsou na dolní mezi očekávaných hodnot. Tím je ověřena spolehlivost provedeného díla.

Výstavba mostu přes ul Průběžná nadále pokračuje a první vlaky zastaví s cestujícími v nové zastávce Praha Zahradní Město v roce 2021.

Úvodní foto: Metrostav


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.