Na Barrandov se vrací tramvaje, ale výluka v Nádraží ulici pokračuje

Od pondělí 1. června 2020 zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) druhou etapu prací na rekonstrukci tramvajové tratě v Nádražní ulici, které budou nyní probíhat pouze od Smíchovského nádraží po křížení s Křížovou ulici. Provoz tramvají bude proto obousměrně přerušen již jen v úseku Smíchovské nádraží – Hlubočepy.

Mezi Sídlištěm Barrandov a Hlubočepy zavede DPP nepřetržitý ostrovní provoz tramvají na lince č. 32. V Hlubočepech cestující přesednou na náhradní autobusovou dopravu X12, která bude od 1. června vedena po nové trase Hlubočepy – Na Knížecí. Přestup na metro proto bude možný jen ve stanici Anděl (vestibul Na Knížecí), nikoliv na Smíchovském nádraží, jak tomu bylo doposud. Druhá etapa prací v Nádražní ulici bude pokračovat až do konce letošního října.

Druhá etapa rekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici je součástí jedné z nejrozsáhlejších investičních akcí DPP v letošním roce: série oprav a rekonstrukcí tramvajové tratě v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. Během první etapy, která začala 14. března a skončí tuto neděli, 31. května 2020, DPP na Barrandově vybudoval napojení nové tratě do Holyně a Slivence a opravil tramvajovou trať v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov. Díky tomu bude DPP moci během druhé etapy prací zavést v úseku Sídliště Barrandov – Hlubočepy nepřetržitý tramvajový provoz a zajistit tak alespoň v části trasy nezávislost na ostatním provozu.

Rekonstrukční práce v rámci druhé etapy budou probíhat pouze mezi Smíchovským nádražím
a křížením s Křížovou ulicí nejen na tramvajové trati, ale i na vozovce, chodnících a mostě nad železniční tratí. Výluka tramvají proto bude od 1. června jen mezi smyčkou Hlubočepy a obratištěm Smíchovské nádraží. Náhradní autobusovou dopravu bude DPP v této etapě vést po nové trase od stanice metra Anděl – Na Knížecí po ulicích Křížová a Na Zlíchově do Hlubočep, kde cestující přestoupí do tramvají na lince č. 32. Přestup na metro/z metra tak bude nově možný ve stanici Anděl, nikoliv na Smíchovském nádraží, jak je tomu doposud. DPP bude ve druhé etapě pokračovat v rekonstrukci tratě v Nádražní ulici, TSK zde opraví chodníky, povrchy vozovek a most nad železniční tratí Praha – Plzeň, který pochází z roku 1988.

„Od 1. června plánujeme obnovit tramvajový provoz z Hlubočep na Barrandov, přičemž potřebné tramvajové vozy bezprostředně předtím přetáhneme po v té době ještě zachované koleji v Nádražní, nad kterou však už od března není trolej. Nejen přetah vozů, ale i postup výstavby lze označit za zajímavou logistickou úlohu. Zvláště mě těší, že po dlouhé době v Praze jsme položili základ nové tramvajové tratě na Barrandově, kde jsme vybudovali napojení nové tratě do Holyně
a Slivence,“
uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch.

Přípravné práce na tuto velkou investiční akci začaly v Nádražní ulici již loni v létě na přeložkách kanalizace a kabelovodu. První etapu prací začal DPP letos hned na několika místech současně.
V úseku od smyčky Smíchovské nádraží až po výjezd z podzemního parkoviště stanice metra (tzv. u Koberců) vyměnil na trati panely a kolejnice. V tomto úseku je v budoucnu plánovaná rozsáhlá investice tzv. Smíchovských terminálů, proto je potřebné zajistit bezproblémovou sjízdnost tratě s životností 10 až 15 let. DPP v březnu začal s rekonstrukcí navazujícího, bezmála kilometrového úseku, tj. až po křížení ulic Nádražní a Křížové. V tomto úseku bude nově tramvajová trať vedena v těsném sousedství vedle železniční tratě, nikoliv prostředkem ulice, jako to bylo dříve. Výhodou tohoto řešení je úplné oddělení tramvajové dopravy od silničního provozu.

Paralelně s tím DPP pracoval na opravě tramvajové trati v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov, která již více než 16 let nepřetržitě sloužila pražské MHD bez větších výluk, což bylo znát na značném opotřebení kolejového svršku. Proto DPP využil výluky v Nádražní ulici na položení nových bezžlábkových kolejnic ve velké většině celého úseku, osazení komfortnějších dilatací železničního typu na všech čtyřech předmostích a na rekonstrukci mostních závěrů. Tato akce výrazně zlepší stav tramvajové tratě, což cestující i obyvatelé Prahy 5 pocítí snížením hluku
a zlepšením jízdního komfortu.

Kromě toho v rámci první etapy oprav a rekonstrukcí v Nádražní ulici DPP zrealizoval 0. etapu stavby nové tramvajové tratě Barrandov – Holyně – Slivenec. Ta spočívala v úpravě samotné smyčky Sídliště Barrandov, vložení nového rozvětvení směr Slivenec a položení prvních cca 40 metrů kolejí tak, aby při realizaci další etapy výstavby již DPP neomezí provoz na stávající tramvajové trati. Další novou tramvajovou trať založí DPP v rámci rekonstrukce Nádražní ulice.
U Lihovaru DPP aktuálně provádí prvotní přípravy pro stavbu Dvoreckého mostu a založí pro něj
i kolejový trojúhelník

Po zprovoznění tramvajové tratě v Nádražní ulici plánuje DPP navázat letos na podzim revitalizací vestibulu stanice metra Anděl – Na Knížecí. DPP tak letos v Praze 5 investuje do modernizace dopravní infrastruktury více než 550 milionů Kč.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 4, 5, 12, 20 a 94 budou (stejně jako v první etapě) ve směru z centra ukončeny v obratišti Smíchovské nádraží.

Zavedená tramvajová linka

V nepřetržitém provozu bude v úseku Sídliště Barrandov – Hlubočepy zavedena tramvajová linka 32.

Dochází k podstatné změně trasy náhradní autobusové dopravy X12, která je během této etapy výluky vedena v trase Na Knížecí – Hlubočepy s přestupem z metra (na metro) pouze v zastávkách Na Knížecí, poblíž stanice metra Anděl.

Zastávky linky X12:

Na Knížecí – nástupní: v Nádražní ulici před křižovatkou s ulicí Za Ženskými domovy

Na Knížecí: v ulici Za Ženskými domovy u zastávky tramvají směr z centra

Křížová: v Dobříšské ulici v zastávce linky 120 směr Nádraží Radotín

Správa sociálního zabezpečení: v Křížové ulici v zastávce linky 120 směr Nádraží Radotín

Lihovar: v ulici Na Zlíchově, přibližně 40 metrů za křižovatkou s Křížovou ulicí

Zlíchov: v ulici Na Zlíchově v zastávce tramvají směr z centra

Hlubočepy: v obratišti tramvají

Zlíchov: v ulici Na Zlíchově v zastávce tramvají směr do centra

Lihovar: v ulici Na Zlíchově, přibližně 45 metrů před křižovatkou s Křížovou ulicí

Správa sociálního zabezpečení: v Křížové ulici v zastávce linky 120 směr Na Knížecí

Křížová: v Radlické ulici v zastávce linky 120 směr Na Knížecí

Na Knížecí – výstupní: v Ostrovského ulici u autobusového terminálu Na Knížecí

Změny v provozu autobusů

V období ranní špičky bude posílena linka č. 120 v úseku Dreyerova – Hlubočepy, pouze v uvedeném směru.

Změny v zastávkách autobusů

Ruší se zastávka

Smíchovské nádraží směr Lipence (pro linku č. 907), v Nádražní ulici u autobusového obratiště (zastávka u nádražní haly zůstává v provozu).

Přemísťují se zastávky

Lihovar v obou směrech do Strakonické ulice mezi křižovatky s ulicemi Císařská louka a Nádražní.

Smíchovské nádraží (nástupní pro linky č. 129, 241 a 318) do zastávky tramvají směr z centra, v Nádražní ulici.

Smíchovské nádraží (nástupní pro linky č. 392, 393 a 395) do Moulíkovy ulice.

Zřizují se zastávky Lihovar (pro linku č. 120) v obou směrech v ulici Na Zlíchově u křižovatky s Křížovou ulicí.

TZ DPP