Plzeň se připojuje k mezinárodní kampani za lepší mobilitu

Sektor veřejné dopravy na celosvětové úrovni odpovídá na výrazný pokles cestujících způsobený koronavirovými omezeními společnou kampaní. Jejím cílem není vrátit stav veřejné dopravy do stavu před epidemií, ale využít nastalou situaci jako příležitost přebudovat mobilitu k lepšímu a vrátit města lidem. Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) se k výzvě přidávají.

„Po uvolnění omezeného pohybu osob se ulice Plzně bohužel rychle vrátily zpět k dopravním zácpám. Rádi jsme se proto nyní připojili k dalším členům Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP), kteří společně zahajují celosvětovou kampaň s názvem Back to better mobility, jejímž cílem je učinit systémy veřejné dopravy středobodem plánů obnovy,“ říká Roman Zarzycký, 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP, a doplňuje: „Jsem přesvědčen, že podpora mobility vede k lepšímu životu ve městě.“

Veřejná doprava jako páteř městské mobility je zásadní pro budování fungujících měst přátelských pro život a pro boj s klimatickými změnami, pomáhá předejít „návratu“ ke znečištěnému ovzduší, vybízí ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu a podporuje místní ekonomiku. Všechny tyto výzvy nelze naplnit, pokud veřejná doprava nedostane jasnou prioritu jakožto životně důležitý pilíř hospodářské, sociální a ekologické obnovy,
a to jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu.

„V Plzni se počet cestujících pomalu navyšuje, v současné době se pohybujeme okolo 170 tis. přepravených osob denně. Věřím, že většina cestujících se brzy vrátí ke svým cestovním návykům. Od 1. 7. odpadne i jedno z posledních omezení v souvislosti s koronavirem, cestující již ve vozech MHD nebudou nuceni mít zakrytá ústa a nos,“ popisuje Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP.

TZ PMDP