9 dní nepojede v centru Prahy metro C, budou se měnit pražce

Od soboty 4. července do neděle 12. července 2020 bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračovat v metru na lince C ve výměně dřevěných pražců za betonové. DPP opraví zatím nejdelší úsek v samotném centru Prahy, celkem 588 pražců mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum. Práce proto tentokrát potrvají až 9 dnů a obousměrně bude přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského povstání – Hlavní nádraží.

Začátek letních prázdnin a prodloužený víkend díky dvěma státním svátkům DPP obvykle každý rok využívá k výměně dřevěných pražců za betonové na nejstarším úseku pražského metra na lince C. Letos výměna proběhne v samotném centru Prahy mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum, což je zatím nejdelší úsek opravy, celkem 588 pražců. Proto práce letos potrvají až 9 dnů.

Dřevěné pražce se nacházejí pouze na nejstarším úseku linky C mezi Florencí a Kačerovem, který byl zprovozněn v roce 1974. Na 1. koleji jich původně bylo 9 724, na 2. koleji 9 673, celkem 19 397. DPP je postupně vyměňuje v taktu zhruba 1 500 pražců ročně ve třech výlukách: o Velikonocích, na začátku letních a během podzimních prázdnin. Po dokončení letošní prázdninové výměny bude na lince C osazeno celkem 6 140 betonových pražců, tj. zhruba třetina z celkového počtu. DPP musí v následujících letech vyměnit ještě více než 13 tisíc pražců. Další výměnu pražců na lince C plánuje DPP na prodloužený víkend na konci letošního září, a to v úseku Pražského povstání – Kačerov. Práce potrvají 3 dny, DPP je zahájí v sobotu 26. září a ukončí v pondělí 28. září 2020 v pozdních nočních hodinách.

Náhradní autobusová doprava

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží, která bude jezdit v pracovní den v intervalu 1 –  2 minuty (v ranní špičce mezi 7 až 9 h v intervalu 1 minuta) a v sobotu a v neděli v intervalu 2 minuty.

Z důvodu uzavření stanice metra Muzeum na lince C nelze přímo ve stanici přestupovat mezi linkami A a C. DPP doporučuje využívat náhradní autobusovou dopravu XC, případně lze cestovat i s využitím linky B s přestupy ve stanicích Florenc a Můstek. Zejména cestujícím z linky A, kteří pokračují na linku C směr Letňany, DPP doporučuje dojet do stanice Můstek, přestoupit zde na linku B, následně na Florenci na linku C, a pak pokračovat směr Letňany. Stejně ale v opačném pořadí pro ty, kteří pojedou ze směru od Letňan a budou potřebovat přestoupit na linku A. DPP také doporučuje cestujícím si rezervovat více času na přepravu během výluky, budou-li využívat náhradní autobusovou dopravu nebo alternativní trasu.

Doporučené přestupní vazby

Z linky A na linku C, směr Letňany a naopak:

přestup na linku B ve stanici Můstek – dojet na Florenc – přestup na linku C

Z linky A na linku C, směr Háje a naopak:

přestup na XC ve stanici Muzeum – dojet na Pražského povstání – přestup na linku C

Z linky B na linku C, směr Háje a naopak:

přestup na linku C ve stanici Florenc – dojet na Hlavní nádraží – přestup na XC – dojet na Pražského povstání – přestup na linku C

Z linky B na linku C, směr Letňany a naopak:

přestupní vazba mezi B a C ve stanici Florenc není výlukou metra nijak omezena

Umístění zastávek XC je k dispozici na webových stránkách DPP zde: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/6563

Bezbariérové cestování

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanice Pražského povstání DPP doporučuje pro cestu do centra využít autobusovou linku č. 135 z oblasti Jižního Města (od stanic Roztyly
a Chodov), všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozy. V zastávce Hlavní nádraží bude cestujícím na invalidním vozíku (po předchozí domluvě s řidičem) umožněn výstup z vozů linky XC v prostoru u výtahů do haly vlakového nádraží.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 134 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Dvorce přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět).

TZ DPP