Největší pokles cestujících v pražském metru nastal v půlce října

Podobně jako na jaře, i teď na podzim sleduje ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy a magistrát počty cestujících v pražském metru. Z jednotlivých dat se totiž dá odvozovat i pokles či nárůst poptávky v tramvajové a autobusové dopravě. Jak se od září mění denní počet přepravených cestujících v metru?

1. září metro přepravilo 816 tisíc cestujících, 30. září 770 tisíc cestujících, ale 15. října použilo metro už jen 503 tisíc cestujících. Oproti tomu v roce 2019 jelo 2. září (1. září byla neděle) 1 103 922 cestujících a 15. října 1 232 894 cestujících. Nárůst mezi zářím a říjnem je v běžném roce dán provozem vysokých škol, které začínají naplno až na přelomu září a října. Rozdíly mezi roky 2019 a 2020 nejlépe vystihuje následující graf.

Z grafu je dobře patrné, že od začátku září byl pokles cestujících v metru jen pozvolný. Zásadní změna přišla v pondělí 12. října, kdy se zavřely školy. Ten den metro použilo méně než 600 tisíc cestujících, tedy o polovinu méně než v říjnu 2019. Společně s výzvou, ať lidé pracující v co největší míře z domovů jelo v pátek 16. října metrem už jen 462 tisíc cestujících. Pod půl milionem osob zůstal i provoz v pondělí 19. října.

V rámci podzimní epidemiologické vlny jelo nejméně cestujících v neděli 18. října, pouze 212 tisíc. Pro srovnání nejprázdnější bylo letos zatím metro v neděli 29. března, během jarní epidemiologické vlny, kdy za celý den přepravilo jen 93 tisíc cestujících.


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou