RegioPanter na zkouškách u Lipna

Ve čtvrtek 22. října proběhly první zkoušky elektrické soupravy RegioPanter řady 650 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou v Jihočeském kraji. Účelem zkoušek bylo testování přechodnosti a jízda zmíněné jednotky v obloucích o poloměru menším než 150 metrů.

Obdobné testy budou poté pokračovat dle potřeby až do 27. října, a to například i na druhé trati mezi stanicí Tábor a Bechyní pomocí posunu. V případě kladného výsledku testů, bude na rozhodnutí Správy železnic, aby vydala souhlasné opatření k provozu těchto elektrických vlaků na uvedených tratích. Po vyhodnocení a stanovení podmínek provozu bude následovat zkušební provoz jednotek s cestujícími a případný přechod do rutinního provozu. Výsledky měření a zkoušek očekávají České dráhy do 6 měsíců od jejich ukončení.