Nový simulátor proškolí budoucí řidiče tramvají v Ostravě

Dopravní podnik Ostrava (DPO) zahájil ostrý provoz nového tramvajového simulátoru Stadler. Budoucí řidiči DPO se tak mohou školit a připravovat na situace, které dřív mohli zažít pouze v ostrém provozu. DPO si od simulátoru slibuje větší profesionalitu a hlavně bezpečnost jak pro řidiče tramvají a jejich cestující, tak pro další účastníky provozu.

Tramvajový simulátor je postaven podle vzoru tramvajového vozu Stadler Tango NF2 a byl dodán švýcarskou firmou Stadler a polskou firmou Simfactor. Simulátor v hodnotě 15 207 667 Kč dokáže věrně napodobit pohyb skutečné tramvaje. Je vybaven funkční reálnou kabinou, jakou známe ze skutečných tramvají Stadler, s grafikou ve 4K rozlišení a prostorovým zvukem.

Simulátor pracuje s vizualizací ostravské tramvajové a uliční sítě, přičemž jako základ pro digitalizaci sloužily mapy a videozáznam z kamery umístěné přímo na čele jedné z provozních tramvají. Budovy a silnice jsou zpracovány ve velkém stupni vykreslení, což velmi umocňuje dojem skutečného projíždění Ostravou.

Využití simulátoru je plánováno pro vzdělávací tramvajové kurzy, pravidelné školení řidičů nebo pro přezkoušení řidičů tramvají. Jeho přednost spočívá hlavně v možnosti simulace podmínek a stavů, které se v reálném provozu při jízdě simulují velmi obtížně nebo je nelze nasimulovat vůbec. Jde například o simulaci různých povětrnostních podmínek, snížené viditelnosti, poruchových stavů na výhybkách a dalších traťových zařízeních, dále simulaci hustoty provozu, a s tím spojené např. náhlé vjetí silničního vozidla do průjezdného profilu tramvaje nebo simulaci různých poruchových stavů tramvajového vozu Stadler, a s tím spojené možnosti výcviku řidiče v řešení těchto stavů.

První řidiči se začnou na simulátoru školit 19. ledna a absolvují na něm celkem až 30 hodin výcviku z celkového počtu 80 hodin. Denně se na něm proškolí až čtyři budoucí řidiči.

„Jednou z klíčových ambicí DPO je nabízet svým zaměstnancům a cestujícím ty nejmodernější dostupné technologie, které mohou zlepšit kvalitu, bezpečnost a komfort městské hromadné dopravy v Ostravě. Možnost simulovat desítky reálných rizikových situací v tramvajovém provozu a naučit se, jak je co nejlépe zvládnout, je pro vyškolení každého budoucího řidiče k nezaplacení. S trochou nadsázky se dostáváme na úroveň výcviku pilotů letadel. Z hlediska dlouhodobé bezpečnosti je to velmi významný krok,“ říká generální ředitel DPO Daniel Morys.

TZ DPO