DPP obnovil ozonizaci vozidel MHD, byla pozastavena od půlky února

Dopravní podnik hl. m. Prahy potvrdil, že v polovině února přestal s ozonizací vozidel městské dopravy. O tom, že DPP vozy neozonizuje jste se dočetli na webu MHD86.cz 2. března 2021. Od 8. března se ozonizace vozidel opět rozjíždí, jak dopravní podnik informoval redakci MHD86.cz.

Dopravní podnik obdržel 1. března 2021 následující otázky, na které tiskové oddělení DPP po několika urgencích 9. března 2021 odpovědělo prostřednictvím vedoucího komunikace Daniela Šabíka.

K jakému datu byla přerušena ozonizace vozů?

Ozonizaci vozidel naší flotily jsme dočasně přerušili k 17. 2. 2021.

Plánuje se opět ozonizovat vozy MHD v souvislosti s epidemií? Či už se našla jiná forma dezinfikování?

S ozonizací vozidel DPP počítáme a budeme ji dále provádět v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR. Pokračovat s ní nám doporučili i vědecké nebo zdravotnické autority, na které jsme se v této souvislosti obrátili se žádostí o jejich odborné stanovisko. Ozonizaci postupně obnovujeme po jednotlivých trakcích a provozech, například od pondělí 8. 3. 2021 opět ozonizujeme vlakové soupravy metra v depech Hostivař a Kačerov nebo např. tramvaje, jejíž mateřskou vozovnou je Motol apod. Postupně ozonizaci obnovujeme v návaznosti na to, jak si externí dodavatelé, kteří tuto službu pro DPP zajišťují, doplňují požadovanou certifikaci v souladu s požadavky MŽP ČR při nakládání s biocidními látkami, za kterou je ozón při určité koncentraci považován.

Jaké byly důvody zastavení ozonizace?

Bylo to na základě stanoviska Krajské hygienické stanice pro kraj Vysočina a podnětu veřejnosti na používání ozonizerů resp. ozonizace při dezinfekci dopravních prostředků v souladu se všemi požadavky MŽP ČR.

Eviduje DPP zdravotní problémy u zaměstnanců, či cestujících na základně ozonizace?

V souvislosti s ozonizací svých vozidel neevidujeme žádné zdravotní problémy u našich zaměstnanců. Ozónování vozidel vždy probíhalo ve venkovních prostorech, dle postupů doporučovaných při ozonizaci. Po dokončení ozonizace se každé vozidlo odvětrávalo a odvětrává minimálně 1,5 až 2 hodiny dle typu vozidla.

Eviduje DPP technické problémy u vozidel na základě ozonizace?

Neevidujeme žádné technické problémy na vozidlech DPP na základě prováděné ozonizace.

Redakce vyzývá zaměstnance DPP, kteří se neztotožňují s oficiálním vyjádřením DPP, aby kontaktovali redakci s vlastními zkušenostmi, které mají v ozonizací.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.