Komerční tramvajová linka 42 v milionové ztrátě

Zveřejnění článku „Už měsíc se Praha bojí odpovědět na otázky k financování linek 42, 43 a AE“ a další urgence rozpohybovaly pražský magistrát k odpovědím – ač zatím jen částečným. Ale už teď je zřejmé, že provoz komerční linky 42 je v milionové ztrátě za období letních prázdnin.

První dotazy na financování a ekonomiku linek 42, 43 a AE byly odeslány 21. července. Jak už to bývá u nepříjemných dotazů, ani představitelé města, ani dopravního podniku na otázky nereagovali. Až po urgencích se 9. srpna ozval tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) Vít Hofman se slovy: „Za Prahu k dotazům bohužel nemám žádné informace.“ 

Jenže je to právě Magistrát hl. m. Prahy, který dotuje provoz linky 42. To potvrdil 24. srpna Ondřej Chlupáček, asistent Adama Scheinherra (Praha sobě) – náměstka pro dopravu, slovy: „Objednává to odbor kultury, pan ředitel Sulženko. Schválilo se to v rámci projektu V Praze jako doma“.

Celé to začínalo připomínat horký brambor, který si jednotlivé odbory mezi sebou přehazují. Zároveň to naráží na vyjádření tiskového mluvčího magistrátu, který za Prahu o ničem neví.

Otázky tedy dostal 24. srpna Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury. Hned druhý den sdělil, že provoz „komerční“ linky 42 zadotovalo město částkou téměř 3 milionů korun.

„Tramvajová linka 42 je projektem Hlavního města Prahy, jež se rozhodlo podpořit cestovní ruch v nynější složité době a nabízí návštěvníkům Prahy nový produkt, který je autentický, ekologicky udržitelný a nevyžaduje vstupní náklady na infrastrukturu. Projekt realizuje společnost Prague City Tourism, která zajišťuje jak objednání vozů u DPP, tak kompletní marketingovou podporu projektu a personální obsazení tramvají vyškolenými informačními pracovníky,“ sdělil dopravnímu magazínu MHD86.cz Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury MHMP a dodal: „V červenci a srpnu 2021 probíhá pilotní provoz linky 42, který byl ze strany HMP podpořen příspěvkem ve výši 2 976 000 Kč vč. DPH, určeným na pokrytí nákladů na pronájem tramvajových vozů u DPP. PCT účastí v projektu linky 42 podstupuje podnikatelské riziko, neboť pokrývá veškeré další náklady spojené s provozem této linky, tj. náklady na marketing, administraci projektu a mzdy.“

Z toho je patrné, že třímilionová dotace na provoz nebude jedinou. Tato dotace slouží jen na pokrytí pronájmu historických tramvají. Jaké jsou další náklady na provoz „komerční“ linky 42 není zatím zřejmé. Otázky proto dostal Prague City Tourism a nyní redakce čeká na odpovědi.

Linka 42 je dobrým příkladem, jak je těžké rozkrýt financování jedné linky, natož, když se chcete dopátrat ceny za vozokilometr, který platí město dopravnímu podniku v rámci běžných linek. Jak se jedná o financování dopravy, transparentnost jde stranou.

„HMP (Hl. m. Praha) i PCT (Prague City Tourism) věří, že linka 42 může úspěšně fungovat i nadále, kdy cílem je, aby provoz probíhal na čistě komerční bázi. Rovněž je potřeba zmínit, že linka 42 má za cíl vytvořit alternativu ostatním okružním jízdám v Praze, které zatěžují dopravu v centru města a chybí u nich autenticita,“ říká Jiří Sulženko.

Jak skutečně vypadá současný komerční provoz? Na tržbách se podle Sulženka vybralo přes 2 mil. korun a linka svezla přes 10 tisíc unikátních cestujících. Jenže to by znamenalo, že pokud vydělíme 2 mil. počtem cestujících, vychází to 200 Kč na jednoho. To by ovšem znamenalo, že každý cestujících v tramvaji platí plné jízdné 200 Kč. Ale kde jsou jízdenky za děti, které by měly celkovou průměrnou cenu snižovat?

Zároveň Jiří Sulženko z magistrátu potvrdil, že většina cestujících v lince 42 jezdí na kupóny. Podle jeho vyjádření si jízdu v tramvaji kupuje pouze jedna třetina cestujících. Ostatní odevzdávají průvodčímu kupón, který dostali turisté v hotelu. Kupóny V Praze jako doma získávají zdarma turisté ve více než 300 ubytovacích zařízeních. Matematicky začínají tržby nevycházet. Resp. do tržeb Praha započítává i zmíněné „kupónky“, které turistům rozdává zdarma a následně jejich použití Prague City Tourism a Hl. m. Praha kompenzuje provozovatelům jízdné /či vstupné do muzeí/ za kupónky.

Zatím to vypadá, že dotace na provoz linky 42 jsou v součtu vyšší než zatím zjištěné tři miliony a zároveň, že uvedené tržby také haprují.

Nutno také připomenout, že město zrušilo fungující historické linky 23 a 41, které fungovaly v minulých letech a platil na nich jednotný tarif pro všechny. Nikoliv jako u linky 42, kde zahraniční turista jezdí zadarmo a Pražák mu jízdu dotuje a když jede Pražák linkou 42 zaplatí 200 Kč plus zmíněné dotace. Linka 41 fungovala spravedlivě pro všechny v tarifu za čtvrtinové jízdné v porovnání s linkou 42 a linka 23 byla dokonce v tarifu PID a platily na ní běžné jízdenky a předplatitelské kupóny. Jak linka 41, tak linka 23 se staly prestižními linkami, o kterých se psalo v průvodcích a vytvářely image města.

Zatímco linka 41 byla nahrazena pro Pražany předraženou linkou 42, linka 23 byla trvale zrušena. S tím se pojí i trvalé odstavení flotily retro tramvají, do kterých se investovaly nemalé peníze. Devět vozů už je dokonce určeno k postupnému vyřazení. Pro porovnání ještě stojí za zmínku uvést, že náklady na roční provoz linky 23 dosahovaly kolem 13 až 15 mil. Kč. V případě, že by linka 23 jezdila v prodlouženém 30 minutovém intervalu a v sólech, dá se odhadovat roční provoz na zhruba 6 mil. Kč.

Je možné, že provoz turistické retrolinky 23 v tarifu PID by vyšel levněji, než „komerční“ provoz linky 42.

Uvidíme, co přijde v dodatečných odpovědích a jaké je skutečné financování linky 42. Ale celé to je skutečně skvělá ukázka toho, jak je těžké rozkrýt financování dopravy pod vládou Pirátů a Praha sobě.

Zároveň se taky ukazuje, jak je celý systém složitý a málo transparentní.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.