Nová mapa PID bez železničních linek

S novým, zdraženým, tarifem Pražské integrované dopravy se na hlavních zastávkách MHD objevily nové mapy. Asi pro lepší orientaci cestujících ROPID z mapy vymazal trasy autobusových linek i železniční tratě. Cestujícím tak slouží slepá mapa, jak jí známe ze základní školy. K orientaci v tarifních pásmech musí postačit zakreslená řeka a pár náhodných obcí.

V minulé verzi sice nebyly čísla autobusových linek, ale jejich trasy byly zakresleny. Zároveň byla na mapě vyjmenována podstatná většina obcích. Cestující tak věděl, v jakém pásmu se nachází jaká obec. Orientaci usnadňovaly i zakreslené železniční tratě se zastávkami.

Možná v návaznosti na aktivity Středočeského kraje, kde vládnoucí STAN se rozhodl zrušit osobní dopravu na několika železničních tratí tratích, v ROPIDu navrhli raději z mapy vymazat všechny železniční tratě. Pro jistotu.

Výhoda takové slepé mapy bez tras veřejné doby je v její trvalé aktuálnosti. Taková mapa se dá používat pořád. Lidé se sice nic moc nedozví, ale aspoň ani nebudou mít žádná přehnaná očekávání.

Za zmínku ještě stojí, že u nic neříkající mapy s pár vyznačenými obcemi je napsáno, že hranice pásem jsou jen orientační a nelze si podle toho kupovat jízdenky.

Místo, aby mapa pomáhala v orientaci v jednom z nejsložitějších tarifů integrované dopravy, tak je spíš výsměchem.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.