Odboráři se s vedením DPP dohodli na mzdách

Vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a všechny odborové organizace působící v DPP podepsaly novou kolektivní smlouvu, která bude platit do 31. prosince 2026. Zároveň se obě strany dohodly, že platnost mzdového předpisu a benefitů bude jeden kalendářní rok, tj. do 31. prosince 2022. Hlavní novinkou, kterou nová kolektivní smlouva přináší všem zaměstnancům DPP, je navýšení mzdových tarifů k 1. lednu 2022 o 1 % nad průměrnou roční míru inflace za rok 2021. Většina zaměstnaneckých benefitů zůstává beze změny ve stávajícím rozsahu.

Jsem rád, že jsme se po téměř dvouletém intenzivním jednání domluvili s našimi sociálními partnery na znění nové kolektivní smlouvy, která bude platit následujících 5 let s výjimkou mzdových tarifů a benefitů, jejichž platnost jsme uzavřeli na jeden kalendářní rok. Podstatnou informací pro naše zaměstnance je, že jejich průměrná mzda v příštím roce nepoklesne pod úroveň dosaženou letos. Současně pro zaměstnance zavádíme čtvrtletní kolektivní výkonnostní odměny, stravenkový paušál a dohodli jsme se na mírném vylepšení dvou benefitů: příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a na dětskou rekreaci. Ostatní zůstávají na dosavadní, tradičně vysoké úrovni,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP
a dodal: „V souladu s naší dlouhodobou strategií se nám v nové kolektivní smlouvě povedlo najít rozumnou rovnováhu, aby podmínky, které zaměstnancům nabízíme, byly motivující a na druhé straně reálné z pohledu akcionáře a rozpočtu DPP i hl. m. Prahy.“

Se sociálními partnery jsme se dohodli, že u kapitoly 5, jejímž obsahem je sociální oblast – benefity a u přílohy kolektivní smlouvy – Mzdový předpis budeme dodatek uzavírat každý rok. U těchto částí kolektivní smlouvy je nyní uzavřena platnost do 31. prosince 2022. Povinností představenstva DPP je jednat s péčí řádného hospodáře. Velmi složitě by se nyní představenstvo DPP mohlo v kolektivní smlouvě v oblasti mezd a benefitů k něčemu zavazovat na dobu delší než jeden rok, když není zřejmé, jak se bude v dalších letech vyvíjet ekonomická situace především v návaznosti na dopady pandemie covidu-19,“ doplnil Jiří Špička, člen představenstva a personální ředitel DPP.

TZ DPP