Diskutujte o plzeňské MHD

Jak jste ne/spokojeni s veřejnou dopravou? Co by se muselo změnit, abyste více využívali veřejnou dopravu? Využili byste při cestách po Plzni vlak nebo příměstské autobusy? Nejste spokojení a máte návrhy ke zlepšení?

Město Plzeň připravuje dopravní plán s výhledem do roku 2040 tzv. Generel veřejné dopravy, který bude mít potenciál usměrňovat v dlouhodobém výhledu všechny zásadní stavební akce týkající se veřejné dopravy. Také stanoví základní kvalitativní pravidla pro dopravní obsluhu okrajových částí města a určí priority v rozvoji kolejové a trolejové napájecí sítě i maximalizace jejího využití.

Na listopad 2022 je poté naplánováno představení zpracovaného Generelu veřejné dopravy, který bude možné připomínkovat.

Přijďte diskutovat na následující setkání:

Veřejná doprava 
Kdy: 6.4. 2022 od 17 do 19 hod
Kde: setkání se konají v prostorách Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň.

TZ cpkp-zc.cz