Metrostav Infrastructure získal ocenění za Most Vysočina

Společnost Metrostav Infrastructure a.s. obdržela ocenění Ministerstva dopravy ČR za mostní dílo Most Vysočina (dálniční most ev. Č. D1-178), jejímž investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Cena Mostní dílo 2020 byla zástupcům zainteresovaných firem slavnostně předána ve čtvrtek 16. 6. 2022 v rámci 27. ročníku mezinárodního sympozia Mosty v Brně.

Modernizace dálnice D1 je moje srdeční záležitost. Náš tým zde pracoval v plném nasazení celkem šest let a jedním z vrcholů naší práce na modernizaci D1 byla právě realizace nejvyššího a nejkrásnějšího mostu na dálnici D1, tedy Mostu Vysočina. Moji kolegové zde odvedli skutečně skvělou práci stěžejní část rekonstrukce navíc v našem podání proběhla za pouhých 70 dnů. Obdržené ocenění patří našim zaměstnancům, velice si ho vážím a jsem hrdý, že jsem ho dnes mohl za ně převzít,“ vrací se k celému projektu ředitel společnosti Metrostav Infrastructure a.s., Ing. Zdeněk Ludvík.

Dálniční most Vysočina ve Velkém Meziříčí (144,2km D1) je hlavním objektem modernizace úseku 19 dálnice D1. Jedná se o trámový most o čtyřech polích celkové délky 425 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelový komorový nosník s ortotropní mostovkou vážící téměř 6 tisíc tun. V rámci modernizace byla mostovka rozšířena v obou jízdních směrech o 75 cm, tj. z 11,75 metrů na 12,5 metru. Rozšíření mostovky bylo provedeno pouze na vnitřních konzolách směrem do vnitřního zrcadla mezi oběma konstrukcemi. K zesílení hlavní nosné konstrukce došlo nad vnitřními podporami a v obou krajních polích a na rekonstrukci bylo použito více než 300 tun oceli. Na mostě proběhla také nová protikorozní úprava povrchu a sanace spodní stavby mostu.

Slavnostní předání ocenění se konalo za účasti ministra dopravy Mgr. Martina Kupky ve čtvrtek 16. 6. 2022 v Hotelu International v Brně. Za Metrostav Infrastructure a. s. se ho zúčastnili ředitel společnosti Ing. Zdeněk Ludvík a hlavní stavbyvedoucí Ing. Jan Dokoupil, za projektovou firmu PIS Pechal s.r.o. Ing. Antonín Pechal, CSc. a Ing. David Marván a za M4 Road Design s.r.o. ze skupiny Metrostav jednatel společnosti Ing. David Stempák, MBA.

TZ Metrostav Infrastructure