Metrostav Infrastructure dokončil pardubickou křižovatku U Marka

Rekonstrukce vytížené silnice I/36 v oblasti pardubické křižovatky U Marka je minulostí. Společnost Metrostav Infrastructure a.s. předala totiž stavbu v sobotu 13. 8. 2022 objednateli ŘSD ČR k zprovoznění, a tím byl opět obnoven provoz ve všech pruzích a bez dopravního omezení.

„Jde o jednu z nejvytíženějších křižovatek v Pardubicích a její rekonstrukce povrchu už nesnesla odkladu. Vozovka v ulici Palackého se musela odstranit až do hloubky téměř jednoho metru a následně jsme museli vybudovat zcela novou konstrukci, včetně výměny aktivní zóny,“ říká za zhotovitele oblastní ředitel Metrostav Infrastructure pro oblast Čechy východ, Ing. Richard Rakouš.

Důvodem rekonstrukce komunikace I/36 bylo již celoplošné porušení povrchu vozovky podélnými rozvětvenými, síťovými i mozaikovými trhlinami, výskytem výtluků, vysprávek a jiných plošných deformací. Během oprav došlo kromě vyfrézování a pokládky nových asfaltových vrstev i k obnovně konstrukčních vrstev a aktivní zóny vozovky, k úpravám odvodnění povrchu a k následné obnově vodorovného a svislého dopravního značení.

„Celá okolní lokalita křižovatky je extrémně dopravně vytížená a museli jsme tak dopředu provést celou řadu opatření, abychom dokázali stavbu zásobovat materiálem. Stavba byla rozdělena na etapy tak, aby byl po celou dobu rekonstrukce umožněn obousměrný provoz ve všech směrech ulic Palackého i Hlaváčova, a to včetně trolejbusové dopravy. Právě trolejbusová doprava značně komplikovala naši práci, protože její trakční vedení zasahovalo nad pracovní místa. Technologie výstavby a použitá mechanizace proto musely být uzpůsobeny tomu, aby nedošlo k poškození tohoto vedení, a především aby nedošlo k ohrožení zdraví a života pracovníků,“ dodává Richard Rakouš.

Záruční doba stavby je pět let, přičemž životnost podobných vozovek je přibližně deset roků.

TZ Metrostav Infrastructure