Garáž Řepy slaví 40. výročí a otevírá dveře návštěvníkům

Garáž Řepy, nejmladší provozovna Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), si letos připomíná 40. výročí od svého vzniku. V sobotu 10. září 2022 od 10 do 16 hodin u této příležitosti, 40 let provozu garáže Řepy, pořádá DPP Den otevřených dveří zaměřený na autobusy. Příznivci městské hromadné dopravy se mohou těšit na prohlídku zázemí a technických prostor areálu, ukázku vozového parku a bohatý doprovodný program. Doprava bude zajištěna polookružní linkou č. 888, návštěvníci se mohou svézt i autobusy City Bus (ev. č. 3251) a Ikarus E91 (ev. č. 2004).

Program nabídne návštěvníkům přehlídku současných autobusů a techniky,historických vozidel,nahlédnutí do zázemí provozovny, návštěvníci tak mohou vidět zblízka mycí rám autobusů, halu denního ošetření, parkovací halu a haly těžké údržby. V garáži Řepy dále čeká návštěvníky ukázka pohotovostních vozidel, vnitropodnikové dopravy,pracovních vozidel apředstavení informačních systémů. Bude vystaven i autobus v rámci kampaně Neskákej mi pod kola.

Speciální program pak bude připraven pro děti, které se mohou zúčastnit vědomostních a soutěžních stanovišť s dopravní tematikou (včetně bezpečnosti v dopravě) jako např: poznej značku, přechod pro chodce, základy první pomoci. Děti si mohou i připomenout pravidla silničního provozu na dopravním hřišti s elektrickými autíčky, koloběžkami a čtyřkolkami. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit i na malování na obličej, fotokoutek včetně rekvizit, skákací atrakce, kreativní workshopy, modely autobusů a aut, překážkovou dráhu s kužely a skokánky či výrobu dětských řidičských průkazů.

Na místě bude možné navštívit stánek Infocentra, náboru nových zaměstnanců, SPŠD, či stánky ekologických firem, které spolupracují s DPP. Na místě bude možné zakoupit si občerstvení a drobné propagační předměty. Více informací o programu Dne otevřených dveří je k dispozici na webu DPP: https://www.dpp.cz/dod.

Doprava do garáže Řepy

Přibližně od 9:45 hodin do 16:20 hodin bude v provozu polookružní linka č. 888 v trase Garáž Řepy – Vypich – Nemocnice Motol – Slánská – Garáž Řepy. Jízdy na této lince jsou pro všechny návštěvníky Dne otevřených dveří zdarma. Linka bude jezdit v intervalu 5 minut.

Zastávky speciální linky DOD

  • Garáž Řepy: v areálu garáže Řepy na komunikaci mezi odstavnou plochou a hlavní vrátnicí, přibližně 30 metrů před vchodem do výpravny 
  • Reinerova: v pravidelné zastávce linky číslo č. 225 směr Nové Vokovice
  • Malý Břevnov: v pravidelné zastávce linky č. 347 směr Motol
  • Kukulova: v pravidelné zastávce linky č. 168 směr Nové Butovice
  • Nemocnice Motol: v pravidelné zastávce linky č. 167 směr Na Knížecí
  • Hlušičkova: v pravidelné zastávce linky č. 180 směr Zličín 
  • Slánská: v pravidelné zastávce linky č. 180 směr Zličín 
  • Garáž Řepy: v ulici Reinerova v občasné zastávce služebních vozů před vrátnicí garáže Řepy 

Jízdy City Busem a Ikarusem

V trase Garáže Řepy – Vozovna Střešovice budou jezdit autobusy City Bus (ev. č. 3251) a Ikarus E91 (ev. č. 2004), a to s odjezdy v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 a 14:30 hodin (současně z Řep i ze Střešovic). Cena jízdenky s místenkou je 50 Kč a zakoupit je bude možné přímo na místě.

Návštěvníci, kteří využijí dopravu do Muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích, mohou Muzeum nejen navštívit (po zakoupení vstupenky), ale také je zde čekají i malířky, které od 9 do 17 hodin budou před Muzeem (v případě špatného počasí v Muzeu) malovat dětem na obličej.

Z historie garáže Řepy

Garáž Řepy byla postavena speciálně pro deponaci a běžnou údržbu autobusů pražského Dopravního podniku, i když z provozního hlediska je nejmladší garáž Hostivař, původně postavená jako opravna autobusů. Se stavbou se začalo po několika odkladech a změnách projektu až v červenci 1976, kdy se předpokládalo dokončení stavby v březnu 1981. Termín zahájení provozu byl ovšem několikrát odsunut, a tak nová provozovna vypravila první linky až v pondělí 16. srpna 1982. Do Řep se kompletně přestěhovali zaměstnanci garáží Dejvice s veškerým vozovým parkem a do Dejvic byla přeložena rušená garáž Pankrác.

Základem nové provozovny se stala garážovací hala o rozloze 10 024 m2, na níž navázaly objekty gumárny, diagnostického střediska, mytí spodků autobusů, stanoviště pro denní ošetření vozidel, olejárna, garáže pomocné mechanizace a přidružené provozy (sklady, sociální zařízení, čistička odpadních vod, trafostanice), které byly soustředěny kolem vnitřního dvora, tzv. atria. V garážovací hale se autobusy odstavovaly v řadách za sebou. Proto byly na podlaze garáže instalovány zvláštní vodící prvky, které do jisté míry svým účelem připomínaly koleje. Západně od garážovací haly byl postaven samostatný objekt opravny autobusů se skladem náhradních dílů. Západně od opravny byla zřízena odstavná plocha pro autobusy, východně od garážovací haly byla zřízena čerpací stanice pohonných hmot, ke které přiléhá umývárna vozidel se dvěma mycími linkami využívajícími dešťovou vodu v uzavřeném okruhu (zpočátku byl k dispozici jen jeden mycí stroj). Na jižní straně areálu byla postavena provozní budova s výpravnou, kancelářemi, ubytovnou a zdravotním střediskem pro zaměstnance. Na východní straně k ní přiléhá budova závodní kuchyně. Do areálu se vjíždí průjezdem v provozní budově, v jihozápadním rohu pozemku je nouzový výjezd. Na západní straně areálu byla postavena výtopna, zařízená původně na spalování lehkých topných olejů, od konce devadesátých let upravená na spalování zemního plynu.

V roce 1996 bylo v garážovací hale místo nevyhovujícího řadového stání zavedeno tzv. šípové odstavování, které umožňuje výjezd kteréhokoliv vozu bez složitých manipulací s jinými vozy. Nekrytá odstavná plocha v západní části areálu je určena především pro parkování kloubových autobusů. V prosinci roku 1997 byla uvedena do provozu tzv. tepelná rampa pro předehřívání vozů v zimních měsících. Mezi další specializovaná pracoviště garáže bylo zřízeno diagnostické středisko, příprava na STK a měření emisí. Zásadní změnou prošlo odpadové hospodářství, pro které byla v jihozápadním rohu areálu postavena samostatná hala.

Garáž Řepy měla k 1. 9. 2022 ve stavu 302 autobusů, z toho 107 kloubových (z nich je 105 nízkopodlažních), standardních 163 (z nich 162 nízkopodlažních) a 32 nízkopodlažních midibusů. V ranní špičce vypravovala 234 vozů, z toho 84 kloubových, a 20 midibusů.

TZ DPP