Siemens Mobility na veletrhu InnoTrans 2022

Berlínský železniční veletrh otevřel dveře návštěvníkům a společnost Siemens Mobility zde v rámci své expozice představuje produkty a řešení pro železnici budoucnosti na stánku č. 230 v Hubu 27.

Pod sloganem „Destination Digital“ představuje Siemens Mobility na veletrhu InnoTrans v Berlíně čtyři klíčová témata na podporu zákazníků při poskytování udržitelné, pohodlné a nákladově efektivní železniční dopravy: železniční infrastruktura a kolejová vozidla s optimalizovanou životností, 100 % dostupnost systému, maximální kapacita sítě a optimalizovaná zákaznická zkušenost a procesy.

Na venkovní výstavní ploše jsou k vidění např. tato vozidla:

  • Desiro HC pro ODEG: velkokapacitní semidvoupodlažní elektrická trakční jednotka Desiro HC snadno přepraví rostoucí počet cestujících v nové železniční síti Elbe-Spree. Má dva jednopodlažní čelní trakční vozy a dva dvoupodlažní vložené netrakční vozy, což nabízí cestujícím atraktivní rychlou a pohodlnou dopravu s nízkou spotřebou energie. Okna jsou potažena speciálním rastrovaným pokovením pro lepší příjem mobilního signálu. Desiro HC má palubní WiFi a elektrické zásuvky v celém vlaku, řadu TFT monitorů, displeje s informacemi o aktuální obsazenosti a speciální systém pro bezpečnost a komfort cestujících.
  • Mireo Plus B Ortenau: Společnost Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) si objednala 20 bezemisních dvoudílných elektrických trakčních jednotek trolej /akumulátor Mireo Plus B pro rychlé, pohodné přímé vaky vedené po elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích. Jsou vybaveny modulární vysoce výkonnou lithiovou trakční akumulátorovou baterií, kterou lze nabíjet za jízdy z liniového trakčního vedení či za stání z liniového nebo bodového trakčního vedení a následně slouží k napájení vozidla při provozu na tratích bez trakčního vedení. Tato vozidla by měly být od prosince 2023 nasazena v síti č. 8 regionálního systému Ortenau. Další tři jednotky byly objednány pro novou trať Hermann-Hesse-Bahn od roku 2023.
  • Mireo Plus H – H2goesRail: Společnost Siemens Mobility představí rovněž příští generaci vodíkových palivočlánkových trakčních jednotek, která je kombinací inovativního designu a nejnovějších udržitelných technologií. Vozidlo Mireo Plus H je vybaveno elektrickým trakčním pohonem, který využívá elektrickou energii produkovanou vodíkovými palivovými články a vyrovnávací lithiovou akumulátorovou baterií, která zvyšuje rozjezdový výkon a ukládá rekuperovanou energii při elektrodynamickém brzdění. V rámci společného projektu s Deutsche Bahn testuje Siemens Mobility zcela nový kompletní systém, který zahrnuje novou vodíkovou trakční jednotku a nově navrženou plnicí vodíkovou stanici, vytvářející energetické zázemí pro její provoz.
  • Vectron MS pro rychlost 230 km/h: Díky maximální provozní rychlosti 230 km/h je tato vysoce výkonná interoperabilní vícesystémová elektrická lokomotiva vhodná pro provoz expresních vlaků na konvenčních i vysokorychlostních tratích, zejména v rychlé dálkové vnitrostátní i mezistátní osobní dopravě.
  • Metro „X-Wagen“ pro Vídeň: 34 šestivozových elektrických trakčních jednotek metra dále zvýší komfort cestujících ve Vídni, včetně plně automatizované linky U5. Vozidla mají odlehčenou konstrukci a mohou být z více než 90 % recyklovány. Do provozu budou uvedeny na linkách U1 až U4 v roce 2022 a na nové plně automatizované lince U5 zhruba od roku 2026.
  • Avenio pro Norimberk: V tramvajové síti v Norimberku, která má pět linek, budou postupně nasazeny tramvaje Avenio ve čtyřčlánkovém provedení. Provozní délka sítě činí přibližně 40 km. Široký nástupní prostor a průchody zlepšují pohyb a komfort cestujících.