DPP začíná s modernizací vlakového zabezpečovače v metru na trase A

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tento týden zahájí projekt modernizace vlakového zabezpečovače LZA na trase A. Rekonstrukce soustavy staničních počítačů zabezpečovacího zařízení bude probíhat po jednotlivých etapách v celém úseku Depo Hostivař – Dejvická a potrvá zhruba 3 roky. DPP do modernizace investuje 232,5 milionů korun. S první etapou v úseku Depo Hostivař – Skalka začne o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Z tohoto důvodu bude od pátku 28. října od zahájení provozu do neděle 30. října 2022 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra mezi Skalkou a Depem Hostivař. Ve vyloučeném úseku DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XA.

Stávající zabezpečovací zařízení na trase A má téměř 20 let. Jeho stacionární část, zejména hardware a software je zastaralá, neodpovídá současným provozním a bezpečnostním požadavkům, proto ji musíme vyměnit. Je to cyklus, kterému se po určité době bohužel nelze vyhnout. Předpokládáme, že celý úsek od Depa Hostivař po Dejvickou se nám podaří zmodernizovat nejpozději do konce roku 2024. Úsek V.A od Dejvické po Nemocnici Motol i samotná stanice Dejvická má novější vybavení z roku 2015,“ říká Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředidel DPP – Metro.

Rekonstrukci zabezpečovacího zařízení LZA na trase A bude realizovat společnost AŽD Praha. Modernizace prvního úseku, tj. na zhlaví v samotném depu Hostivař proběhne především
o nadcházejícím prodlouženém víkendu.

Dopravní opatření

Z důvodu modernizace vlakového zabezpečovače bude od pátku 28. října (od zahájení provozu) do neděle 30. října 2022 (do ukončení provozu) obousměrně přerušen provoz metra na lince A mezi stanicemi Skalka a Depo Hostivař.

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XA v trase Skalka – Nové Strašnice – Depo Hostivař.

Zastávky linky XA

směr Depo Hostivař

  • Skalka – nástupní – v ulici Na Padesátém, v zastávce autobusové linky č. 175 směr Florenc
  • Nové Strašnice – v Černokostelecké ulici, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Sídliště Rohožník
  • Depo Hostivař – v Černokostelecké ulici, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Sídliště Rohožník

směr Skalka

  • Depo Hostivař – v autobusovém obratišti Depo Hostivař, ve výstupní zastávce autobusů
  • Depo Hostivař – v Černokostelecké ulici, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Suchdol
  • Nové Strašnice – v Černokostelecké ulici, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Suchdol
  • Skalka – výstupní – v ulici Na Padesátém, ve výstupní zastávce autobusů

O vlakovém zabezpečovači LZA

LZA je elektronický systém určený pro automatizaci a zabezpečení jízdy vlakových souprav. Umožňuje automaticky řídit vlakovou soupravu pod dozorem strojvedoucího, dodržovat zadaný grafikon a energeticky optimalizovat jízdu soupravy. Je schopen zrealizovat také automatický bezobslužný obrat. Je tvořen dvěma subsystémy – vlakovým zabezpečovačem typu SOP-2P (Automatic Train Protection) a automatickým vedením vlaku typu ACBM3 (Automatic Train Operation), přičemž každý ze subsystémů má svoji stacionární i mobilní část. Dohromady tvoří řídící systém typu ATC (Automatic Train Control).

Základním úkolem stacionární části vlakového zabezpečovače SOP-2P je kontrola rychlosti soupravy nezávisle na činnosti strojvedoucího a její automatické omezování na povolenou rychlost v daném kolejovém obvodu, což zaručuje v každé provozní situaci zastavení vlaku před překážkou. Systém SOP-2P spolupracuje se základním staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením, které předává informace o obsazení aktuálních i následujících kolejových obvodů, stavu návěstidel, poloze výhybek, stavu tlačítek nouzového zastavení vlaku na nástupišti, tlakových uzávěrů a dalších součástí vlakové cesty. Stacionární část zajišťuje nepřetržitý přenos informací do řídící jednotky v kabině strojvedoucího pomocí vodičových smyček uložených na trati mezi kolejnicemi. Mobilní část zabezpečovacího systému tyto informace přijímá, dekóduje a kontroluje podle nich skutečnou rychlost vlaku, automatizaci jízdy a další funkce. Systém vlakového zabezpečovače tak zajišťuje bezpečnou, plynulou a úspornou jízdu souprav obsluhovaných jedním strojvedoucím.

TZ DPP