DPP vysoutěžil zhotovitele trolejbusové tratě na ruzyňské letiště

Infrastrukturu pro trolejbusovou linku mezi Nádražím Veleslavín
a Letištěm Václava Havla Praha postaví společnost Elektrizace železnic Praha za 354,5 milionů korun. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ji vysoutěžil ve veřejné zakázce v rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 119. Výstavba potrvá 15 měsíců, DPP ji plánuje zahájit ještě letos na konci listopadu.

V případě projektu elektrifikace autobusové linky č. 119 bude trakční trolejové vedení pokrývat zhruba 50 % její stávající trasy, na zbylém úseku trolejbusy pojedou v režimu na baterii. Trolejové vedení bude začínat ve stávajícím autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín, povede Evropskou ulicí a dále ulicí K Letišti, kde bude ukončeno před kruhovým objezdem u Terminálu 3. V opačném směru do centra se trolejbusy k trakčnímu vedení připojí v zastávce Terminál 3. Trakční vedení bude dále nepřerušovaně pokračovat až na konečnou v autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín. DPP tak vybuduje celkem 11,6 kilometrů trolejového vedení, kromě toho ale také nabíjecí místa v autobusovém obratišti Letiště Václava Havla Praha a v garáži Řepy, která bude domovem pro trolejbusy vypravované na tuto linku.

Kromě stavby trakčních stožárů, trolejového vedení a pokládky kabelové trasy v rámci výstavby tohoto projektu vzniknou také tři nové trolejbusové měnírny: v garáži DPP Řepy a dvě kontejnerové – na Nádraží Veleslavín a v autobusovém obratišti na Letišti Václava Havla Praha. Část trolejového vedení bude napájena také z nové měnírny Dědina, kterou DPP staví společně s novou tramvajovou tratí Divoká Šárka – Dědinská. DPP ji vybaví příslušnou technologií tak, aby mohla současně sloužit tramvajím i trolejbusům.

Elektrifikace autobusové linky č. 119 je zároveň zařazena do mezinárodního výzkumného projektu E-BRT, který je připravován v rámci evropského vědecko-výzkumného programu Horizon a koordinován ze strany Mezinárodního svazu veřejné dopravy UITP. Kromě prezentace a porovnání provozně-technologických parametrů velkokapacitních bateriových trolejbusů bude sledován energetický management provozu i nabíjení a možnosti jeho optimalizace.

Před dvěma týdny jsme s DPP uvedli do zkušebního provozu novou trolejbusovou trať Letňany – Čakovice. Za necelý měsíc zahájíme stavbu druhé, z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha. Je to dobrá zpráva jak pro cestující na a z Letiště Václava Havla Praha, tak i pro místní občany. Díky tomuto projektu a nasazováním velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů významně zvýšíme přepravní kapacity veřejné dopravy, zlepšíme komfort cestujícím a přispějeme ke snížení emisí výfukových plynů i hluku v dané oblasti. Projekt elektrifikace autobusové linky č. 119 navíc koordinujeme s dalšími investicemi. V tramvajové smyčce Dědinská bude mít trolejbus společnou měnírnu s tramvajovou tratí, kterou zde s DPP stavíme a připravujeme se i na budoucí výstavbu infrastruktury pro elektrifikaci linky č. 191. Kromě toho jsme připravili a schválili projekty elektrifikace dalších 12 městských autobusových linek, ve spolupráci se Středočeským krajem i první příměstské a jejich proměnu na trolejbusové. Po dokončení všech připravovaných projektů se Praha a DPP stane největším provozovatelem trolejbusů v ČR. To je skutečný návrat trolejbusů do Prahy,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Vysoutěžením zhotovitele a podpisem smlouvy s ním jsme se významně přiblížili samotnému zahájení výstavby infrastruktury pro druhou pražskou trolejbusovou linku. Plánujeme ji začít nejpozději do konce letošního listopadu stavbou nové měnírny v naší garáži Řepy. Oba významné projekty, které v Praze 6 realizujeme – elektrifikaci autobusové linky č. 119 a výstavbu nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská, navzájem úzce koordinujeme. Oba projekty by měly být dokončeny a zprovozněny přibližně ve stejnou dobu. Výstavba infrastruktury pro trolejbusovou linku na Letiště Václava Havla Praha by neměla trvat déle než 15 měsíců. Pevně věřím, že první cestující by se na ní mohli v rámci zkušebního provozu svézt na konci prvního čtvrtletí 2024,“ dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Nesmírně mě těší, že se DPP podařilo projekt elektrifikace autobusové linky č. 119 připravit v extrémně krátkém čase včetně vysoutěžení vozidel. Rada hl. m. Prahy jej schválila ve druhé polovině září 2019 a po třech letech naší intenzivní práce na projekční přípravě můžeme začít stavět. Za to patří velké díky všem kolegům v DPP, kteří se na přípravě tohoto projektu podíleli,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

DPP na trolejbusovou linku mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla Praha bude nasazovat nové velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy s pracovním obchodním názvem Škoda-Solaris 24m. Jejich dodavatele DPP vysoutěžil letos v únoru. Celkem DPP nakoupí 20 vozidel tohoto typu. První by se měl v Praze objevit na konci příštího roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový typ, který zatím není nikde v ČR v provozu, bude dodavatel muset s tímto vozidlem nejdříve najezdit 10 tisíc kilometrů bez cestujících a následně dalších 20 tisíc v rámci zkušebního provozu s cestujícími, než bude homologován pro běžný provoz. „Předpokládáme, že část zkušebních jízd tohoto vozidla může být v případě potřeby realizována i na první trolejbusové trati mezi Palmovkou a Čakovicemi,“ uzavírá Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

TZ DPP