Deutsche Bahn pověřuje Siemens Mobility vývojem koncepce nové generace ICE

Společnost Deutsche Bahn AG (DB) uzavřela na základě výběrového řízení partnerství se společností Siemens Mobility pro vývoj vozidel dálkové železniční dopravy. V první polovině roku 2023 budou obě společnosti spolupracovat na vývoji vize vysokorychlostního vozidla nové generace. Po dokončení tvorby koncepce se očekává, že ve druhé polovině roku 2023 bude následovat další výběrové řízení na vývoj, stavbu a certifikaci nového vozového parku.

„Jsme velmi potěšeni, že Siemens Mobility je jedním ze dvou soutěžících dodavatelů, kteří budou pověřeni vývojem nové koncepce vysokorychlostních vozidel. Máme možnost pokračovat v našem dlouholetém partnerství s Deutsche Bahn. I forma spolupráce je perspektivní: na rozdíl od tradiční formy dodávání katalogu konkrétních požadavků, budou nejdůležitější charakteristiky nové generace vozidel ICE vyvíjeny v úzké spolupráci se zákazníkem,“ řekl Albrecht Neumann, CEO pro kolejová vozidla globální společnosti Siemens Mobility.

Díky holistickému přístupu tohoto partnerství budou specifické potřeby provozovatele i cestujících sladěny s nejmodernějšími technologiemi. To pomůže podpořit nové nápady, díky nimž bude cestování po železnici ještě atraktivnější, pohodlnější a komfortnější. Nová generace vozidel podstatným způsobem přispěje ke splnění deklarovaného cíle společnosti Deutsche Bahn: zdvojnásobení počtu cestujících využívajících dálkovou železniční dopravu do roku 2030.

K dosažení tohoto cíle DB sází na jednopodlažní vozidla maximálně 400 metrů dlouhá, s kapacitou přibližně 950 míst k sezení a s maximální rychlostí minimálně 300 km/h. Kromě vyššího komfortu pro cestující mají nová vozidla také stanovit nové standardy v oblasti energetické účinnosti a technické dostupnosti. Společnost Siemens Mobility je lídrem v oboru jednopodlažních vysokorychlostních vozidel. Po celém světě je již v provozu více než 1 000 vozidel Siemens založených na vysokorychlostní platformě Velaro.

TZ Siemens Mobility