Vídeň v příštím roce významně omezí sdílené elektrokoloběžky

Vídeň chce v příštím roce ukončit chaos, který panuje okolo sdílených elektrokoloběžek ve městě. Významně je omezí a zavede nová přísná pravidla včetně pokut. Od nového roku tak sníží maximální počet elektrokoloběžek v centru města, zakáže parkování elektrokoloběžek na chodníkách, zřídí pro ně speciální parkoviště, zavede digitální čtyřiadvacetihodinovou kontrolu jejich polohy a zřídí i zóny, v kterých bude rychlost elektrokoloběžek automaticky omezena či zcela zabržděna.

Vídeňská radnice vyslyšela stížnosti obyvatel a od příštího roku významně omezí provoz sdílených elektrokoloběžek ve městě. Na ty si podle dotazníku městské Agentury pro mobilitu stěžuje 86 procent dotázaných, kteří volají po přísnějších pravidlech jejich provozu. 91 procentům dotázaných vadí hlavně ledabylé parkování elektrokoloběžek na chodníkách, kde představují hrozbu nejen pro pěší, ale i pro zrakově či jinak postižené osoby.

Nejnovější analýza vídeňské radnice podle radní pro mobilitu Ulli Simy jasně ukázala, jaké jsou největší problémy kolem sdílených koloběžek. Na ty se radnice chce od příštího roku zaměřit a ukončit tak chaos, který ve městě panuje.

Jedním z opatření je významné snížení maximálního počtu sdílených elektrokoloběžek v centru města. Doposud elektrokoloběžky nabízelo pět společností, přičemž každá z nich disponovala max. 500 elektrokoloběžkami. Od nového roku Vídeň maximální počet elektrokoloběžek v centru ovšem výrazně sníží, a to z původních 2 500 na pouhých 500 celkem. V jiných vídeňských městských částech, jmenovitě v okrskách 2 až 9 a také ve vídeňském dvacátem okrsku jich může být max. 1 500. Důvodem, proč město výrazněji neomezuje elektrokoloběžky i ve vzdálenějších částech města je, že v nich i přes problémy vidí užitečnoz alternativu, a to obzvláště na konečných stanicích metra a tramvají. Právě zde je podle vídeňské radnice totiž nedostatek elektrokoloběžek. Lidem zde mohou pomoct na svých posledních metrech na cestě domů, kam už MHD nedosáhne.

Od nového roku bude ve Vídni platit i zákaz parkování elektrokoloběžek na chodníkách. Zaparkovat je bude možné pouze na vyznačených parkovacích stanovištích nebo v prostoru pro parkování pro vozidla. Právě odstavné plochy pro elektrokoloběžky se dočkají ve Vídni rozšíření. V současnosti lze sdílené elektrokoloběžky zaparkovat na 29 místech, tzv. WienMobil stanovištích, kde si lze mj. zapůjčit např. i sdílené kolo. Do konce tohoto roku město plánuje umožnit parkování koloběžek na celkem 60 stanovištích, v příštím roce pak vznikne dostatek místa na 130 WienMobil stanovištích. Nad tento rámec město počítá s výstavbou dalších 77 parkovacích ploch pro elektrokoloběžky mimo síť stanovišť WienMobil. Do konce roku 2023 tak bude mít město k dispozici více jak 200 parkovacích ploch. Ty vzniknou především v místech, která se vyprázdnila díky celoplošnému zavedení zpoplatněných parkovacích karet pro vozidla. Aby město mělo jistotu, že dochází k maximálnímu využití parkovacích míst pro elektrokoloběžky, bude navíc v případě, že se elektrokoloběžka nachází v okruhu 100 metrů od speciálního parkoviště, uživateli technicky znemožněno ukončit jízdu jinde. Aplikace ho tak „donutí“ zaparkovat koloběžku přímo na speciálně zřízeném parkovišti pro elektrokoloběžky.

Lepší kontrolu nad elektrokoloběžkami bude mít město i díky digitální monitorovací aplikaci. Ta úředníkům umožní zkontrolovat aktuální polohu každé koloběžky díky GPS, která bude nainstalována v každé elektrokoloběžce. Úředníci tak budou mít o situaci přehled v reálném čase, a to bez nutnosti vyrazit přímo do ulic. I tam ale budou fungovat speciální hlídky. Díky digitálnímu monitoringu bude město moct rozdávat provozovatelům elektrokoloběžek pokuty a v případě opakovaných porušení s nimi bude moct rozvázat spolupráci.

Posledním opatřením je zavedení zón, kde bude pohyb na elektrokoloběžkách buď zcela znemožněn nebo alespoň zpomalen. Díky monitorovací aplikaci bude město schopné definovat místa ve městě, kde si nepřeje, aby lidé na elektrokoloběžkách jezdili. Jako příklad lze uvést okolí nemocnic nebo areály obecních bytových domů, kde dochází často k nehodám. Dalšími místy, kde bude rychlost elektrokoloběžek automaticky snížena, jsou pěší zóny a speciální vídeňské zóny pro setkávání, kde je umožněn pohyb např. i cyklistům. V připadě, kdy uživatel vjede na sdílené elektrokoloběžce do takovéto zóny, bude podle stupně omezení jeho rychlost automaticky snížena nebo dojde k jeho absolutnímu vybrždění.

TZ město Vídeň